W obliczu rozprzestrzeniającej się infekcji korona wirusem COVID-19 Zarząd Związku Lekarzy Polskich w Chicago zdecydował podjąć szereg dzialań adresowanych do naszej społeczności. Na stronie internetowej są informacje wraz z odpowiednimi linkami do materiałów źródłowych.
Uruchomiliśmy również infolinię dla polskich pacjentów 1-855-WIRUS19 (1-855-947-8719).

In the face of Corona Virus infection, Board of Directors of the Polish American Medical Society decided to initiate our own website information about the infection. It will be in Polish for patients and in English for providers with links to other sources. We have also established telephone hotline 1-855-WIRUS19.

Oto podsumowanie naszych dzialań:

Uruchomiliśmy bezpłatną infolinię 1-855-WIRUS19 (1-855-947-8719)
Szybko można dowiedzieć się o podstawowych sprawach związanych z zagrożeniem chorobą, profilaktyką i innymi niezbędnymi informacjami w oparciu o dane z CDC (Center for Disease Control and Prevention), IDPH (Illinois Dept. of Public Health), CDPH (Chicago Dept. of Public Health), MZ i GIS RP (Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektor Sanitarny Rzeczypospolitej Polskiej).
Nasza strona internetowa www.zlpchicago.org zawiera najnowsze i stale uaktualniane informacje o wirusie. Są one w języku polskim dla pacjentów oraz są instrukcje dotyczące postępowania w oparciu o wytyczne dla lekarzy (in English).
Jest tam również treść ulotki dla pacjentow lub osób wizytujacych Państwa Gabinety, Biznesy lub Organizacje do pobrania z prośbą o wydrukowanie, umieszczenie w widocznym miejscu bądź nawet przekazywanie pacjentom/klientom http://www.zlpchicago.org/advisory-in-polish/. Chętnie prześlemy te ulotki w formie pdf odpowiednio sformatowane i gotowe do druku po otrzymankiu emaila od Państwa z mailowym adresem zwrotnym.

COVID19-for-patients

Informacje dla lekarzy odnośnie zasad postępowania są podane na www.zlpchicago.org na podstawie informcacji publikowanych przez CD, IDPH i CDPH. Informacje są uaktualniane na bieżąco.
Występujemy do IDPH i CDPH o uruchomienie polskiej wersji informacyjnej o wirusie. Są wersje informacyjne English, Spanish, pojawia się Chinese. Absolutnie winna byc wersja Polish.

Apeluję, aby w tych wszystkich naszych działaniach opierać się na sprawdzonych informacjach, unikając tworzenia niepotrzebnej paniki. Polecam poniższe strony źródłowe, które mogą być najbardziej pomocne w naszych działaniach:

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/prevention-treatment.html

Marek Rudnicki, MD
Prezes ZLP Chicago

Copyright © 2020 Marek Rudnicki, All rights reserved.

Our mailing address is:

Polish-American Medical Society

3000 N Halsted St Ste 603
Chicago, IL 60657-9269

[email protected]ZLPChicago.org
www.ZLPChicago.org