Egzamin certyfikatowy wraca do Chicago

utworzone przez | maj 30, 2022 | Aktualności | 0 komentarzy

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią do Chicago wraca egzamin certyfikatowy. Odbędzie się on w dniach 25-26 czerwca 2022 roku. Jest to prestiżowy egzamin państwowy potwierdzający stopień znajomości języka polskiego jako obcego, uznawany w krajach Unii Europejskiej oraz przez niektóre amerykańskie szkoły wyższe. Osoby legitymujące się certyfikatem mogą uzyskać punkty za język obcy na tutejszych uczelniach. Ponadto poświadczenie znajomości języka polskiego często wymagane jest przez instytucje i firmy amerykańskie działające w Polsce, co stwarza dla osób posiadających certyfikat dodatkowe możliwości rozwoju kariery zawodowej.

 

Trochę historii

W Polsce po raz pierwszy egzamin certyfikatowy z języka polskiego odbył się w 2004 roku, natomiast w Chicago w 2017 roku. Wówczas Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymało uprawnienia do przeprowadzania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego w dwóch grupach wiekowych: dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży.

 

Co jest przedmiotem egzaminu?

Egzamin certyfikatowy składa się z części: pisemnej oraz ustnej i przeprowadzany jest w ciągu dwóch dni. Podczas egzaminu pisemnego testowane są następujące sprawności:

  • rozumienie ze słuchu – ta część egzaminu sprawdza stopień rozumienia tekstu słuchanego. Zdający wysłuchują kilku nagrań i wykonują przygotowane zadania, zaznaczając prawidłowe odpowiedzi, uzupełniając luki w tekście lub odpowiadając na pytania.
  • rozumienie tekstów pisanych – w tej części egzaminu testowana jest sprawność rozumienia różnorodnych tekstów. Zdający czytają wybrane teksty i na podstawie informacji w nich zawartych udzielają odpowiedzi na podane pytania.
  • poprawność gramatyczna – ta część egzaminu sprawdza praktyczną umiejętność użycia poprawnych form gramatycznych. Zadaniem zdających jest rozpoznanie poprawnej formy gramatycznej danego wyrazu lub jej utworzenie i uzupełnienie tekstu. Na wyższych poziomach zdający dokonują transformacji, czyli różnorodnych przeształceń, np:. zamiany zdania pojedynczego na zdanie złożone lub odwrotnie, zdania z czasownikiem w stronie czynnej na zdania z czasownikiem w stronie biernej, itp.
  • pisanie – w tej części egzaminu zdający wybierają jeden z trzech zestawów i wykonują dwa zadania w nim zawarte. Jedno z nich sprawdza umiejętność pisania krótkich tekstów użytkowych, np: zaproszenia, ogłoszenia, podziękowania czy pozdrowienia. Natomiast drugie zadanie wymaga napisania dłuższej wypowiedzi na podany temat w formie, np:. rozprawki, sprawozdania czy opowiadania.

 

Podczas egzaminu ustnego, który odbywa się następnego dnia testowana jest sprawność mówienia. Zdający losuje zestaw i wykonuje 2 lub 3 zadania w nim zawarte. Najczęściej są to wypowiedzi na podstawie przeczytanego tekstu, ilustracji lub dialog z osobą egzaminującą na podany temat.

 

Kto może zdawać egzamin certyfikatowy z języka polskiego?

 

Egzamin certyfikatowy sprawdza stopień opanowania języka polskiego. Mogą go zdawać cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe mieszkający za granicą. Przeprowadzany jest na różnych poziomach biegłości językowej w dwóch kategoriach wiekowych:

  1. dostosowanej do potrzeb osób dorosłych – w dniu egzaminu muszą mieć ukończone 18 lat. Uczestnicy tej grupy mogą zdawać egzamin na poziomach: A2, B1 i B2 orz C1 i C2,
  2. dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży – wiek 14-17 lat, egzaminy przeprowadzane są na poziomach B1 i B2.

 

Warto podreślić, że egzaminy w tych kategoriach i poziomach różnią się tematyką tekstów, jak również rodzajem zadań oraz czasem przeznaczonym na ich wykonanie.

Więcej informacji dotyczących egzaminów certyfikatowych z języka polskiego, jak również przykładowe zadania i testy można znaleźć na stronie: www.certyfikatpolski.pl

 

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce jako organizator egzaminów certyfikatowych w Chicago od kilku lat organizuje warsztaty dla uczniów polonijnych szkół przygotowujące do zdawania egzaminu. Najbliższe tego typu szkolenie odbędzie się już w niedzielę 15 maja. Prowadzone jest ono on-line, a rejestracji można dokonać na:

https://forms.gle/pGLeazubB1EoxbMo7

 

Następne dotyczące sprawności pisania odbędzie się 12 czerwca.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach, które zapoznają uczniów z testowanymi zagadnieniami i dają możliwość sprawdzenia swoich językowych umiejętności.

 

Najbliższy egzamin certyfikatowy

 

Będzie miał miejsce 25 i 26 czerwca na poziomach B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie osób dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży. Rejestracja na ten egzamin trwa do 23 maja na stronie Zrzeszenia: znpusa.org. Po tym terminie nie będzie można już zarejestrować się i przystąpić do tego prestiżowego egzaminu otwierającego przed zdającymi różne możliwości rozwoju intelektualnego i awansu zawodowego.

Opracowała Anna Siek, rzecznik prasowy ZNP

Więcej artykułów:

0 komentarzy