Historia Szkoły Językowej im. Feliksa Konarskiego

utworzone przez | mar 28, 2024 | Aktualności, Wydarzenia szkolne | 0 komentarzy

Dziesięć lat poświęconych uczniom – historia szkoły

Pomysł

utworzenia nowej szkoły zrodził się spontanicznie na przełomie kwietnia i maja 2013 roku.  Po rozmowie Barbary Rosińskiej z proboszczem parafii św. Stefana Męczennika w Des Plaines i uzyskaniu jego obietnicy wynajęcia sal lekcyjnych, marzenie kilku osób o szkole, gdzie głos i prawa nauczyciela są respektowane, zaczęło nabierać realnych kształtów.

12 maja w domu Bogusi Zielińskiej odbyło się zebranie, podczas którego zapadło kilka bardzo ważnych decyzji: wybrano patrona szkoły – Feliksa Konarskiego, zatwierdzono Annę Witowską jako dyrektorkę nowej szkoły oraz Małgorzatę Jagodę na koordynatora do spraw katechezy; ustalono także plan działań na najbliższe tygodnie. Na początku czerwca Polska Szkoła Językowa im. Feliksa Konarskiego została zarejestrowana, utworzono stronę internetową, opracowano reklamowe ulotki i rozpoczęto zapisy.

Pierwszy rok

działalności szkoły był trudny, ale dla jej rozwoju bardzo ważny i pomyślny. Do szkoły uczęszczało120 uczniów, zajęcia prowadzono w klasach i grupach łączonych. Nie było pomocy dydaktycznych, dekoracji i rekwizytów na szkolne uroczystości.

Stopniowo, dzięki rozważnemu dysponowaniu ograniczonym budżetem, donacjom nauczycieli oraz rodziców, w szkole pojawiły się mapy i telewizory, zabawki dla przedszkolaków, choinki, zakupiono strój dla mikołaja, uszyto polską flagę… Dwukrotnie zorganizowano sprzedaż ciasta, a uzyskany dochód przeznaczono na zakup sprzętu nagłaśniającego i wynajem autobusów na paradę trzeciomajową. Piękną oprawę miały szkolne uroczystości: msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego, ślubowanie klasy pierwszej, mikołajki, wigilia i jasełka, matura oraz zakończenie roku szkolnego. Ukonstytuowała się Rada Szkoły z prezesem Hubertem Szmajdą oraz Moniką Pardałą na czele. Rozpoczęto opracowywanie statutu.

10 maja 2014 roku szkoła gościła ekipę Piotra Latałły, która przygotowywała film poświęcony Feliksowi Konarskiemu z okazji 70. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Fragmenty z tego pobytu oraz lekcja przeprowadzona w liceum przez Danutę Blando i poświęcona autorowi pieśni Czerwone maki… zostały wykorzystane w filmie oraz pokazane w Polsce w programie Oblicza Ameryki.

Kolejne lata

to rozwój szkoły. Wzrastała liczba zapisanych ucznów i systematycznie likwidowano klasy łączone. Kontynuowano zajęcia umuzykalniające w grupach przedszkolnych, pozalekcyjne zajęcia świetlicowe oraz lekcje katechezy. Poprawiły się warunki pracy nauczycieli i nauki uczniów. Dokończono formalności związane z funkcjonowaniem szkoły: Aneta Dabrowski, Katarzyna Szczepanek i Anna Witowska, po konsultacjach z członkami Rady Pedagogicznej, zakończyły opracowywanie Statutu. Sabina Myszka zaprojektowała obecne logo szkoły. Funkcjonowała strona internetowa stworzona i prowadzona przez Roberta Sienko. W roku 2022 została ona na nowo zaprojektowana i unowocześniona przez firmę Empius. Do tradycji szkoły weszło organizowane pikników na pożegnanie lata i wydawanie szkolnego kalendarza, a także konkurs ozdob choinkowych i kolęd, wspólne wigilie, jasełka prezentowane również w kościele św. Zachariasza.

W roku 2016 i 2017 praca i naucznie koncentrowały się wokół postaci Feliksa Konarskiego – patrona Szkoły – z racji 110. rocznicy urodzin i 25. rocznicy jego śmierci – oraz przygotowań związanych z planowanym poświęceniem sztandaru. W tym okresie miały też miejsce zmiany personalne. Dotychczasowa dyrektorka Anna Witowska zrezygnowała z ubiegania się o to stanowisko w przewidzianych statutem wyborach. Od sierpnia 2017 roku funkcję dyrektora pełni Anna Siek, a wicedyrektorką jest Małgorzata Białas.

Ogromnym, niespodziewanym wyzwaniem okazał się rok szkolny 2019/2020.W marcu 2020 roku, z powodu pandemii Covid-19, Polska Szkoła im. Feliksa Konarskiego zawiesiła nauczanie stacjonarne. Prowadzono jednak zajęcia „zaocznie”: w formie lekcji on-line, zadawanych prac, przesyłanych uczniom filmów edukacyjnych, prezentacji, ćwiczeń. Dzięki ogromnemu wysiłkowi nauczycieli i rodziców uczniowie zostali promowani, klasa III liceum przystapiła do matury, a we wrześniu odbyła się uroczystość graduacji piętnastu absolwentów szkoły podstawowej i liceum. Na szczęście, w roku szkolnym 2020/2021, dzięki życzliwości proboszcza parafii św. Zachariasza ks. Piotra Rapci, Szkoła mogła, mimo wielu ograniczeń, wznowić, już w nowym miejscu, normalne zajęcia.

Najważniejsze wydarzenia tego okresu

  • 2015 – przyjęcie Statutu Polskiej Szkoły Językowej im. Feliksa Konarskiego,
  • 2016 – uzyskanie statusu organizacji niedochodowej
  • 2016 – szkolny i międzyszkolny konkurs wiedzy o życiu i twórczości Feliksa Konarskiego
  • 2018 – uzyskanie akredytacji w Illinois State Board of Education
  • 10 marca, 2018 – uroczystość poświęcenia Sztandaru Szkoły
  • listopad, 2018 – obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości
  • 2018 – wręczenie Medali Komisji Edukacji Narodowej paniom: Małgorzacie Białas, Danucie Blando, Małgorzacie Białas Anecie Dabrowski, Marcie Pytel i Katarzynie Szczepanek.
  • 2020 – przeniesienie siedziby szkoły do budynku szkoły katolickiej przy parafii św. Zachariasza w Des Plaines

Poświęcenie sztandaru

10 marca 2018 roku było w dziesięcioletniej historii szkoły najbardziej doniosłym wydarzeniem, na które przybyli zaproszeni goście: m.in. wicekonsul Piotr Semeniuk, przedstawiciele wielu organizacji, dyrektorzy polonijnych szkół, przyjaciele, sponsorzy, a także rodzice, nauczyciele i uczniowie.

Uroczystości rozpoczęły się w kościele św. Stefana Męczennika mszą świętą koncelebrowaną przez księży: Marka Janowskiego – kapelana Zrzeszenia Nauczycieli Polskich, Stanisława Jankowskiego – proboszcza bazyliki św. Jacka w Chicago oraz o. Pawła Witona. Podczas mszy świętej o. Paweł Witon poświęcił Sztandar, który następnie został przekazany przez rodziców chrzestnych: Jolantę i Witolda Pawlikowskich – przyjaciół Feliksa Konarskiego, Annę Witowską – pierwszą dyrektorkę oraz prezesa Rady Szkoły – Huberta Szmajdę dyrektorce Szkoły.

Następnie uroczystości przeniosły się na salę gimnastyczną, gdzie dokonano symbolicznego wbicia gwoździ, a dyrektor Anna Siek odebrała ślubowanie przedstawicieli uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Uroczystość zakończyła się prezentacją Sztandaru i programem artystystycznym.

Dziesięć lat

działalności Polskiej Szkoły Językowej im. Feliksa Konarskiego upłynęło na konsekwentnym realizowaniu wizji polonijnej szkoły, która przekazuje wiedzę, kształci umiejętności i wrażliwość młodych ludzi, wychowuje tak, aby byli świadomi swojego pochodzenia, tradycji i wartości drogich ich rodzicom i dziadkom oraz aby rozwijali swoje zdolności.

Szkoła organizuje spotkania i wyjazdy na koncerty, filmy i przedstawienia teatralne. Każdego roku w listopadzie bierze udzial w akcji Niepodległa do hymnu. W maju 2018 roku licealiści spotkali się z prezydentem Andrzejem Dudą i jego Małżonką w Parku Milenijnym w centrum Chicago.

Uczniowie uczestniczą w konkursach organizowanych przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich, Dziennik Związkowy, Muzeum Polskie oraz inne szkoły. Mogą na szerszym forum zaprezentować swoje zainteresowania i zdolności: wokalne, plastyczne, literackie, językowe. Wielu z nich zajmuje czołowe miejsca i zdobywa nagrody.

Nauczyciele i uczniowie Szkoły im. Feliksa Konarskiego są aktywni w środowisku, brali i biorą udział w wydarzeniach na terenie parafii św. Stefana Męczennika oraz parafii św. Zachariasza, a także w różnego rodzaju akcjach charytatywnych. Zebrano znaczące sumy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, pomoc chorym dzieciom i Polakom na Ukrainie.

Jubileusz 10-lecia Szkoły Językowej im. Feliksa Konarskiego to wspaniała okazja do podsumowań i dumy z tego, co wspólnie osiągnięto.

Opracowała Anna Witowska

Więcej artykułów:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *