I Międzyszkolny Konkurs na Tradycyjną Palmę Wielkanocną

utworzone przez | lut 9, 2022 | Aktualności, Konkursy | 0 komentarzy

Szanowni Państwo!

Polska Szkoła im. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Chicago serdecznie zaprasza do udziału w projekcie pod nazwą:

„I MIĘDZYSZKOLNY KONKURS NA TRADYCYJNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ”

Konkurs jest organizowany po raz pierwszy i będzie miał charakter cykliczny. Skierowany jest do dzieci i młodzieży uczącej się w polskich szkołach aglomeracji chicagowskiej. Tradycje rodzinne, narodowe i kulturowe są wielką wartością w procesie edukacyjnym i wychowawczym a także międzypokoleniowym przekazem, dzięki któremu znamy swoje korzenie. Uczniowie polskich szkół, którzy w większości urodzili się na ziemi amerykańskiej, wiedzę o zwyczajach i tradycjach czerpią ze środowiska rodzinnego i zajęć lekcyjnych. Tradycja przekazana w atrakcyjnej formie, połączona z możliwością reprezentowania w środowisku polonijnym swojej rodziny, regionu, z którego pochodzi oraz szkoły polonijnej z pewnością zainteresuje młodego człowieka i wzmocni poczucie jego przynależności narodowej.
Głównym celem konkursu jest:

  • Popularyzowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz okresem Wielkanocy.
  • Wzmacnianie narodowych wartości i tradycji w polskich w rodzinach.
  • Integrowanie środowiska polonijnego przez udział we wspólnych przedsięwzięciach.
  • Promowanie polskiego dorobku kulturowego wśród pokolenia młodzieży amerykańskiej polskiego pochodzenia.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w Niedzielę Palmową 10 kwietnia 2022.
Zapraszamy do udziału w konkursie.

Z wyrazami szacunku
Marzena Klimek
Dyrektor Szkoły

Pobierz wszystkie

Więcej artykułów:

0 komentarzy