Klub Nauczycieli Polskich i Polonijnych GNIAZDO.PL – projekt “Wielcy Polacy”

utworzone przez | lut 25, 2020 | Aktualności | 0 komentarzy

Klub Nauczycieli Polskich i Polonijnych GNIAZDO.PL

Rok 2020 został ustanowiony i ogłoszony przez Sejm Polski Rokiem Świętego Jana Pawła II.

Dnia 18 maja 2020 roku będziemy również obchodzić stulecie urodzin Karola Wojtyły, Ojca Świętego Jana Pawła II, naszego wielkiego rodaka, piewcy pokoju i nadziei, który zajmuje szczególne miejsce w historii Polski, Europy i całego świata.

W tym roku także odbędzie się beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wielkiego Polaka, orędownika prawdy, męstwa, wolności sumienia i wyznania sprawującego swoją posługę w czasach zniewolonej przez komunistyczny reżim Ojczyzny.

Te dwie postaci są ze sobą związane historycznie i mają doniosłe znaczenie dla wszystkich rodaków w Polsce i zagranicą, dlatego tak ważne rocznice i wydarzenia chcemy uhonorować projektem i współpracą między szkołami noszącymi chlubne imię naszych Wielkich Polaków.

TEMAT PROJEKTU: Wielcy Polacy.

 1. Święty Jan Paweł II– Papież. Zwykły człowiek o wielu talentach i wszechstronnych umiejętnościach czy naznaczona świętością wybitna osobowość?
 2. Stefan Wyszyński- Kardynał Polski, orędownik prawdy i jego heroiczna droga o wolność narodu polskiego w oczach dzieci i młodzieży.

 CELE PROJEKTU:

 • poszerzenie wiadomości uczniów na temat życia i działalności wielkich Polaków w odniesieniu do Papieża Jana Pawła II lub Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
 • poznanie cech osobowościowych Jana Pawła II jako autorytetu moralnego, jego umiejętności, talenty oraz drogi jakimi się rozwijał,
 • poznanie cech charakteru kardynała Wyszyńskiego jako orędownika prawdy, męstwa i wolności w czasach zniewolonej Ojczyzny,
 • odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu i działalności Jana Pawła II lub Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz ich roli, w zależności od obszaru działania w historii państwa polskiego, Europy i świata,
 • czytanie literatury oraz ciekawostek na temat Ojca Świętego Jana Pawła II lub Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz odwiedzanie miejsc i zdobywanie pamiątek z nimi związanych,
 • promowanie wartości i postaw chrześcijańskich,
 • wzmacnianie więzi między uczniami w Polsce i zagranicą,
 • budzenie dumy narodowej i gotowość do pełnienia roli „młodego ambasadora polskości” w swoim środowisku i kraju zamieszkania,
 • doskonalenie umiejętności współpracy w grupie i podejmowania samodzielnych decyzji i działań oraz zarządzania czasem podczas realizacji zadań,
 • doskonalenie umiejętności poszukiwania, zbierania i przetwarzania informacji,
 • rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży,
 • prezentacja i popularyzacja różnorodnej działalności i twórczości dzieci i młodzieży oraz promocja szkół na arenie międzynarodowej.

UCZESTNICY PROJEKTU:

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli – koordynatorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce oraz szkół polonijnych na całym świecie imienia Świętego Jana Pawła II lub noszących imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

ZADANIA DO REALIZACJI:

Dobór jednego z dwóch tematów projektu uwarunkowany jest imieniem patrona, którym opatrzona jest nazwa szkoły.

Szkoły realizują zadania związane ze swoim patronem.

Zadaniem uczestników projektu jest: zebranie zdobytych informacji oraz wykonanie pracy plastycznej na temat życia i działalności Papieża Jana  Pawła II lub Kardynała Polski Stefana Wyszyńskiego, ich twórcze opracowanie i zaprezentowanie efektów pracy w postaci filmu w placówce macierzystej oraz w szkołach partnerskich.

Uczestnicy projektu pracują pod kierunkiem nauczycieli koordynatorów, którzy zapoznają uczniów z tematyką projektu oraz formami realizacji i prezentacji projektu. Nagrane filmy będą promowane na stronie Facebooka oraz na uroczystościach zorganizowanych na tę okoliczność podczas spotkań  STOWARZYSZENIA KNPiP GNIAZDO.PL z władzami kościelnymi oraz władzami miasta Gniezna, które jest kolebką początku państwowości Polskiej oraz chrześcijaństwa.

 FORMY REALIZACJI PROJEKTU:

 1. Prezentacje do wyboru: multimedialna np. Prezi, Power Point itp. wzbogacona fotografiami, nagraniami audio/ video, fragmentami swoich filmów lub dopuszczonych do upubliczniania filmów i programów dokumentalnych,
 2. W formie poglądowej (plakaty, gazetki, wystawki) opatrzone komentarzem ustnym i pisemnym- nagrania z tej działalności dołączone do filmu,
 3. Album lub broszura papierowa z opisami lub objaśnieniem słownym, nagrane lub skanowane i dołączone do prezentacji.

Film prezentujący wybrany temat projektu może zawierać:

 • wizytówkę szkoły (wypowiedź dyrekcji szkoły, koordynatora),
 • kilka wypowiedzi uczniów na temat patrona,
 • nagrania z miejsc pamięci związanych z patronem w danym środowisku,
 • filmiki lub zdjęcia z realizacji zadań,
 • wyniki konkursu plastycznego lub innych wewnętrznych konkursów.

Zadaniem nauczyciela koordynatora jest monitorowanie pracy uczniów, pomoc w nagraniu prezentacji oraz przekazanie pracy na adres klubu i szkoły partnerskiej.

Prezentacja winna być opisana według schematu: temat projektu, adres szkoły, klasa, numer zespołu wraz z imionami i nazwiskami uczniów, imię i nazwisko koordynatora.

 • Praca plastyczna spójna z tematyką projektu i wybraną formą prezentacji:
 • „Papież i dzieci” lub portret Kardynała Wyszyńskiego – uczniowie SP- format pracy A4, technika prac dowolna,
 • „Pielgrzymki Ojca Świętego” lub plastyczna interpretacja myśli Kardynała Wyszyńskiego „Dostrzec potrzebujących wokół siebie”- uczniowie szkół ponadpodstawowych praca w formacie A3, technika prac dowolna.

Zadaniem nauczyciela – koordynatora jest ogłoszenie w szkole wewnętrznego konkursu plastycznego, wybranie trzech najlepszych prac i przesłanie ich w formie skanu na podany adres mailowy: klub-nauczycieli-pl@wp.pl do dnia 09.05.2020 roku.

Wysyłane prace będą umieszczane na podanej stronie internetowej https://www.facebook.com/Klub-Nauczycieli-Polskich-i-Polonijnych-w-Gnieźnie zgodnie z kolejnością ich otrzymania i opatrzone informacją przez Organizatora.

Praca plastyczna wysłana mailem powinna być opisana według wzoru: imię i nazwisko autora pracy, adres szkoły, klasa oraz wiek ucznia.

Dane zostaną upublicznione, jeżeli rodzic wyrazi zgodę za pośrednictwem koordynatora projektu. W innym wypadku umieszczone zostaną dane szkoły oraz imię z pierwszą literą nazwiska ucznia i jego wiek.

Kolejnym krokiem jest wytypowanie jury uczniowskiego, które wybierze trzy prace i za pośrednictwem Facebooka, na stronie klubu przez kliknięcie „to lubię” przydzieli autorom prac- jednorazowo 3 pkt., 2 pkt., 1 pkt. Szkoły nie głosują na swoją pracę!

 • Dopuszczalne są inne, kreatywne formy zaprezentowania wyników pracy, zaproponowane przez uczniów, i zaakceptowane przez nauczycieli- koordynatorów.

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI  PROJEKTU:

 1. Projekt realizowany jest w terminie od dnia 01.03. 2020 r. do jego zakończenia tj. do dnia 16.05.2020 r.
 2. Szkoły uczestniczące w projekcie zgłaszają swój udział do dnia 01.03.2020 roku mailem na adres: klub-nauczycieli-pl@wp.pl .

W zgłoszeniu należy podać nazwę szkoły, adres placówki, maila, imię i nazwisko dyrektora oraz koordynatora.

 • Po zakończeniu realizacji projektu należy przesłać film w formie on-line i na pendrive na adres klubu:

Klub Nauczycieli Polskich i Polonijnych GNIAZDO PL.

62-200 Gniezno
ul. Cieszkowskiego 13.
E-mail: klub-nauczycieli-pl@wp.pl

oraz podany przez organizatora adres szkoły partnerskiej. Adres placówki partnerskiej zostanie wysłany przez Organizatora w późniejszym terminie.

 • Prace plastyczne należy wysłać w formie skanu na adres mailowy klubu.

Ostateczny termin nadesłania skanów prac plastycznych upływa z dniem 09.05.2020 roku.

Prezentacja nadesłanych prac odbędzie się za pośrednictwem Facebooka, na stronie internetowej  STOWARZYSZENIA KNPiP GNIAZDO. PL.

Dnia 09.05. 2020 roku do 16.05. 2020 roku odbędzie się głosowanie na najciekawsze trzy prace wybrane przez jury uczniowskie ze wszystkich uczestniczących w projekcie szkół.

Autor zwycięskiej pracy otrzymuje dyplom i honorowy tytuł Młodego Ambasadora Polskości.

PRZYKŁADOWE ETAPY PROJEKTU:

 1. Zapoznanie uczniów z tematem projektu, zadaniami, etapami i terminem realizacji projektu.
 2. Podział uczniów na grupy zadaniowe, wybór lidera zespołu, wspólna organizacja czasu pracy.
 3. Planowanie sposobu zdobywania informacji i poszerzenie wiedzy na wybrany temat.
 4. Realizacja zadania w grupach.
 5. Monitorowanie działań przez nauczycieli, spotkania robocze.
 6. Zakończenie projektu i prezentowanie efektów pracy grup zadaniowych.
 7. Prezentacja projektu przed zaproszonymi gośćmi, podsumowanie.

Koordynator projektu; Barbara Łuszczyńska

Współpraca: Donata Dymek- Stefaniak, Alina Gandurska, Mariola Ilnicka,

oraz Małgorzata Tomczak- prezes klubu NPiP GNIAZDO.PL

Więcej artykułów:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *