,,KU WASZEJ PAMIĘCI  ŻOŁNIERZE WYKLĘCI”

utworzone przez | mar 13, 2022 | Aktualności, Kultura / oświata | 0 komentarzy

,,KU WASZEJ PAMIĘCI  ŻOŁNIERZE WYKLĘCI” – koncert poświęcony niezłomnym bohaterom walki o wolność i suwerenność Polski

Było ich tysiące, pochodzili z różnych domów, miast i wsi. Łączyła ich miłość do ojczyzny, walka z niemieckim okupantem i najczęściej młody wiek. Propaganda nazywała ich bandytami, zaplutymi karłami reakcji, kolaborantami, wrogami ludu, zdrajcami narodu. Oddziały, w których walczyli określano jako faszystowskie bandy albo reakcyjne podziemie.

To właśnie im niezłomnym bohaterom, polskim żołnierzom i sanitariuszkom, nazywanych przez komunistyczną propagandę – WYKLĘTYMI poświęcony był koncert, który 6 marca odbył się w Jezuickim Ośrodku Milenijnym.

Licznie zebranych w auli Jana Pawła II powitali niezwykle serdecznie gospodarze: o. Marek Janowski, kapelan Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce oraz o. Józef Polak, rektor Sanktuarium NSPJ. Wśród gości obecni byli wicekonsul RP Agata Grochowska, dyrektor ORPEG-u Piotr Semeniuk, prezes ZNP Ewa Koch oraz dyrektorzy polonijnych szkół: Maria Baran, Wiesława Dziedzic, Renata Rudnicki.

Prowadząca koncert wiceprezes ZNP, Urszula Gawlik poprosiła o wprowadzenie pocztu flagowego i wspólne odśpiewanie Roty Marii Konopnickiej, pieśni patriotycznej, która towarzyszyła walce Polaków o niepodległość, a śpiewali ją także  Żołnierze Wyklęci. Urszula Gawlik podkreśliła, że niedzielny koncert odbywa się w szczególnym momencie historii Europy i świata – w czasie brutalnej inwazji Putinowskiej Rosji na Ukrainę. „Dzisiejsza wojna – powiedziała – jest kontynuacją tego, co wydawało się, że jest już przeszłością”.

Podczas niedzielnego koncertu obecni na sali poznali wybrane sylwetki Żołnierzy Wyklętych: Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, Hieronima Dekutowskiego „Zapory”, Józefa Kurasia „Ognia”, Augusta Fieldorfa „Nila”, Witolda Pileckiego „Witolda”, Danuty Siedzikówny „Inki”, Łukasza Cieplińskiego „Grzmota” oraz ks. Władysława Gurgacza „Sema”. Preprezentowali oni ludzi, którzy po II wojnie światowej nie zgadzali się na sowietyzację Polski. Nie uznawali też narzuconej przez Moskwę władzy komunistycznej. Po rozwiązaniu Armii Krajowej w styczniu 1945 roku pozostali w lasach i nie złożyli broni. Większość z nich należała do organizacji Wolność i Niezawisłość (WiN), której celem była walka o całkowitą niepodległość. O losach Żołnierzy Wyklętych – wiernych do końca złożonej przysiędze, ich śmierci w nierównej walce, podstępnych aresztowaniach i brutalnych torturach w więzieniach mówiły deklamowane przez uczniów wzruszające wiersze, zapadające w pamięci rzewne piosenki. Przeplatana strofami poezji i pieśni multimedialna prezentacja niezwykle wyraziście ukazywała niestrudzoną walkę i bohaterstwo tych, którzy nade wszystko umiłowali wolność, prawdę oraz wiarę chrześcijańską i w obronie tych wartości zdolni byli zapłacić najwyższą cenę  – poświęcić własne życie.

Przez dziesięciolecia prawda o tych niezłomnych bohaterach była przez władze PRL-u ukrywana. Nawet najbliżsi nie znali okoliczności śmierci ani miejsca pochówku swoich bliskich. Komuniści chcieli skazać ich na niepamięć. Tych, którym udało się wyjść na wolność, władza ludowa w dalszym ciągu represjonowała. Mieli trudności ze zdobyciem wykształenia czy ze znalezieniem pracy.

Dopiero po latach, dzięki wieloletnim staraniom rodzin i organizacji patriotycznych, skazani przez oprawców na zapomnienie Żołnierze Wyklęci ponownie przypominają o swoim istnieniu. Dzięki odnalezieniu przez dr. Krzysztofa Szwagrzyka i jego zespół w całej Polsce dołów śmierci i wydobyciu ich szczątków nasi bohaterowie odzyskują należne im miejsce w historii.

Ustanowiony 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych nie jest datą przypadkową. Tego dnia 1951 roku w mokotowskim więzieniu zamordowani zostali przywódcy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość z podpułkownikiem Łukaszem Cieplińskim na czele, którzy tworzyli ostatnie kierownictwo ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 roku dzieło Armii Krajowej.

O. Marek Janowski przytoczył słowa śp. prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego, który tak uzasadniał projekt ustawy honorujący pamięć o Niezłomnych: Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” będzie wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej, przywiązania do tradycji niepodległościowych i za krew przelaną w obronie Ojczyzny”. Niedzielne patriotyczne spotkanie zakończyła niezwykle piękna pieśń „ Uwierz Polsko”, mówiąca o sile wiary, miłości do Ojczyzny w wykonaniu Aleksandry Łapsy.

Koncert „Ku Waszej Pamięci Żołnierze Wyklęci” został zorganizowany przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce. W jego przygotowanie włączyły się następujące szkoły: Polska Szkoła im. Tadeusza Kościuszki, Polska Szkoła im. św. Marii Maksymiliana Kolbego, Polska Szkoła im. Trójcy Świętej, Polska Szkoła im. św. Ferdynanda oraz Polska Szkoła Językowa im. Feliksa Konarskiego. W programie artystycznym udział wzięli: Klaudia Kwela, Kornelia Halicki, Karolina Kimborowicz, Oscar Baran, Ernest Gontarz, Marcel Siemek, Aleksandra Kurczak, Gabriela Kipa, Dominika Solarz, Aleksandra Kurczak i Emilia Bielska. Pieśni patriotyczne śpiewali Aleksandra Łapsa, Marianna Mosz i Marcin Kowalik; wiersze recytowali Alex Kolanko, Olivia Trynka i Piotr Plewa. W rolę żołnierza wcielił się Sławomir Mańko, narratorami byli: Urszula Gawlik, Bernadetta Ciurej, Alicja Nawara, Ryszard Nisiewicz, Anetta Wesołowska i Halina Żurawski. O oprawę multimedialną zadbał Ryszard Siek, piękną dekorację sceny wykonała Elżbieta Gandy, a stroje przygotowała Anna Sabiniewicz.

Anna Siek, rzecznik prasowy ZNP

 

Więcej artykułów:

0 komentarzy