Najpiękniejsze kwiaty i wiersze dla polonijnych pedagogów

utworzone przez | paź 28, 2021 | Aktualności | 0 komentarzy

Wieczór pełen najpiękniejszych życzeń, podziękowań, radosnych piosenek i wzruszających wierszy oraz wypełniona po brzegi sala bankietowa Crystal Grand Banquets uśmiechniętymi nauczycielami polonijnych szkół – taki obraz pozostanie w pamięci polonijnych pedagogów, którzy 13 października świętowali Dzień Nauczyciela. W uroczystych obchodach Dnia Edukacji Narodowej wzięli udział, poza licznie zgromadzonymi dyrektorami i nauczycielami polskich szkół aglomeracji chicagowskiej, także zaproszeni honorowi goście: konsul RP Agata Grochowska, przedstawiciele konsulatu Greta i Jarosław Sobolewscy, prezes Związku Narodowego Polskiego i Kongresu Polonii Amerykańskiej Franciszek Spula, Magdalena Solarz, prezes Związku Klubów Polskich dr Łucja Mirowska-Kopeć z małżonkiem Janem Kopciem, prezes Związku Podhalan w Ameryce Północnej Stanisław Sarna i sekretarz organizacji Krzysztof Zółtek, wiceprezes Kongresu Oświaty Polonijnej Anna Dunajewski, kapelan Nauczycieli Polskich w Ameryce o. Marek Janowski, proboszcz bazyliki św. Jacka ks. Stanisław Jankowski, Małgorzata i Andrzej Pawlusiewiczowie z Wisdom Publishing oraz Marzena Grabiec – grafik współpracujący ze Zrzeszeniem.

Prezes ZNP Ewa Koch witając obecnych na sali, przypomniała historię nauczycielskiego święta, które obchodzone jest w rocznicę powstania pierwszego ministerstwa oświaty nie tylko w Polsce, ale i na świecie – Komisji Edukacji Narodowej. Podziękowała polonijnych pedagogom za ich pełną poświęcenia pracę na rzecz polonijnej edukacji, pasję w nauczaniu języka polskiego, geografii, historii i tradycji polskich.

Konsul Agata Grochowska odczytała list Szymona Szynkowskiego vel Sęka, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, skierowanego do nauczycieli z okazji święta polskiej oświaty. Podziękowała również nauczycielom za ich pasję i zaangażowanie w rozwijaniu polskiego szkolnictwa poza granicami kraju oraz w kształceniu i wychowywaniu ambasadorów polskości na amerykańskiej ziemi.

Święto edukacji jest doskonałą okazją, by w szczególny sposób docenić nauczycieli – osoby wyjątkowe, które ofiarują czas, zdolności i wiedzę swoim podopiecznym. Za szczególne zasługi w umacnianiu i pielęgnowaniu polskiej edukacji wśród uczniów polonijnych Medalami Komisji Edukacji Narodowej nagrodzeni zostali następujący pedagodzy: z Parafialnej Polskiej Szkoły im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego: Izabela Bożek, Mariola Chojnicki, s. Anna Górska, Monika Janik, ks. Stanisław Jankowski, Iwona Polakowska, Elżbieta Rybiński. Natomiast z Polskiej Szkoły im. Emilii Plater w Streamwood nagrodzeni zostali Medalami KEN: Monika Gasperowicz, Małgorzata Gawior, Agnieszka Głowacka, Beata Kubiszewski, Wioletta Pietrzak-Szlapczyński, Aneta Zbrzeska i Grzegorz Wzorek.

Podczas uroczystego wieczoru Dyplomami Uznania uhonorowani zostali nestorzy polonijnej edukacji – nauczyciele, którzy przez dziesięciolecia pracowali w polskich szkołach sobotnich: Janina Osika, Grażyna Maksymowicz, Maria Waksmudzka, Maria Piątek (Polska Szkoła im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Alina i Stanisław Skubiszowie (Polska Szkoła im. Marii Konopnickiej), Małgorzata Siodłak, Lidia Smerczyńska (Polska Szkoła im. Jana Karskiego), Bogumiła Sas (Polska Szkoła im. Mikołaja Kopernika w Rockford), Urszula Gordon (Polska Szkoła im. św. Ferdynanda), Marta Sobotkiewicz (polska Szkoła im. królowej Jadwigi), Aurelia Śmigielski (Polska Szkoła im. Emilii Plater), Małgorzata Sławińska, Marianna Wasilewska (Polska Szkoła im. św. Maksymiliana Marii Kolbego), Elżbieta Poremba, Małgorzata Tomaszewska (Polska Szkoła im. Henryka Sienkiewicza), Halina Horbowska (Polska Szkoła im. Jana Pawła II), Helena Golec, Teresa Rycewicz (polska Szkoła Katolika im. św. Błażeja), Rozalia Kusper (Polska Szkoła im. ks. Prałata Stanisława Cholewińskiego), Antonina Rózga (Polska Szkoła im. św. Krzyża w Joliet), Małgorzata Pawlusiewicz, Helena Zając, Elżbieta Podlipiuk (polska Szkoła im. gen. Tadeusza Kościuszki), Maria Serafin, Barbara Kozłowska (Polska Szkoła im. św. Marii Małgorzaty), Maria Cyrulik, Jadwiga Myszka (Polska Szkoła im. św. brata Alberta Chmielowskiego), Magdalena Kwak, Barbara Jurkowska i Jadwiga Surówka (Polska Szkoła im. Jana Brzechwy). Podziękowano również osobom, które pracowały w Zrzeszeniu w kadencji 2019-2021, ale nie weszły do obecnego Prezydium ZNP: Tadeuszowi Młynkowi, Helenie Sołtys, Bernadetcie Manturo, Marzenie Kozłowskiej i Wiesławie Stefanek.

Piękną niespodziankę przygotowali polonijnym pedagogom uczniowie z polskiej Szkoły im. Henryka Sienkiewicza. Były to specjalne życzenia w formie montażu słowno-muzycznego i koncertu życzeń dla dyrektorów, nauczycieli nauczania początkowego, polonistów, historyków i katechetów. Szczególne podziękowania składamy paniom, które przygotowały program artystyczny: Małgorzacie Łukowskiej i Marii Jazowskiej, rodzicom za przygotowanie słodkiego stołu oraz wiceprezes Ilonie Sobiech za zorganizowanie uroczystości.

Dopełnieniem świętowania była uroczysta msza św. odprawiona w intencji polonijnych nauczycieli 17 października w kościele Trójcy Świętej.

Anna Siek

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce

 

 

 

 

 

Więcej artykułów:

0 komentarzy