Nasza misja

Szanowni Państwo!

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce to znakomity ambasador polskości, języka polskiego, kultury, narodowych tradycji i chrześcijańskich wartości na ziemi Waszyngtona. Przez 30 lat polonijnym pedagogom w Chicago i na całym świecie towarzyszył wspaniały kwartalnik „Głos Nauczyciela” pod redakcją pani Heleny Ziółkowskiej, z którą współpracowało wielu nauczycieli i przyjaciół.
Wiek XXI przyniósł nam wszystkim nowe realia przekazywania polonijnym nauczycielom nowości dydaktycznych, metodycznych i informacyjnych. Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce widząc potrzebę nowej formy komunikacji z nauczycielami, rozpoczęło działalność edukacyjnego portalu dla nauczycieli i w pewnym stopniu kontynuacji kwartalnika „Głos Nauczyciela”. Otworzyliśmy portal pod nazwą “POLONIJNY PEDAGOG”. Będzie on dla Zrzeszenia wielkim wyzwaniem, którego podejmujemy się z ogromną radością, ale i z pewnym niepokojem.

Portal pragniemy tworzyć razem ze wszystkimi Polonijnymi Pedagogami, rodzicami i uczniami. Zapraszamy do pisania i przesyłania ciekawych materiałów, konspektów i pomysłów, którymi chcecie się Państwo podzielić z innymi. Wszyscy wspólnie twórzmy portal, który tylko wtedy spełni swoją rolę i pomoże nam nawzajem dzielić się tym, co umiemy najlepiej, jeśli będziemy tworzyć go razem.

Liczymy na Was i czekamy na Wasze pomysły!