Szanowni Państwo,

Konsulat Generalny RP w Chicago uprzejmie informuje, że na portalu Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) „Włącz Polskę”  http://www.wlaczpolske.pl/  znajduje się informacja o dostępnych w internecie, nieodpłatnych materiałach edukacyjnych pozostających w gestii Ośrodka, skierowanych do nauczycieli i uczniów szkół polonijnych.

W ramach programu „Włącz Polskę” powstały gotowe zestawy materiałów edukacyjnych:

– do edukacji wczesnoszkolnej (program „Rok Polski” dla uczniów w wieku 5-7 lat, 7-8 lat oraz
8-9 lat),

– do nauki języka polskiego (program „Lubię Polskę” dla uczniów w wieku 10-13 lat, program „Moja polska kulturoteka” dla uczniów w wieku powyżej 14 lat),

– do nauki wiedzy o Polsce (program „Z historią i geografią Polski za pan brat” dla uczniów w wieku 10-13 lat oraz program „Skąd jesteśmy? Ziemia przodków, jej historia i współczesność” dla uczniów
w wieku powyżej 14 lat) oraz

– atlasy historyczne (dla uczniów w wieku 10-13 lat oraz powyżej 14 lat).

Zasoby dydaktyczne można pozyskać również na profilu ORPEG na YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=o79LE_karL8). Jest to cykl filmów animowanych o historii Polski, które można wykorzystać do pracy na lekcjach, jak również polecić do samodzielnej nauki.

Innym istotnym źródłem materiałów dydaktycznych są warsztaty i szkolenia on-line prowadzone przez Polonijne Centrum Nauczycielskie ORPEG, podczas których nauczyciele są wyposażani w tematyczne pomoce edukacyjne.

Jednocześnie pragnę poinformować, że Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzi platformę z zasobami elektronicznymi dostępnymi bezpłatnie pod adresem https://epodreczniki.pl. Dostęp do materiałów dotyczy zarówno treści literackich, historycznych, geograficznych, jak i wiedzy z zakresu przedmiotów ścisłych.

Materiały powinny się w szczególności zainteresować środowiska polonijne poza metropolią chicagowską, gdzie nie występuje edukacyjna oferta nauki języka polskiego skierowana do dzieci i młodzieży.

Łączę wyrazy szacunku,

Piotr Semeniuk

Wicekonsul

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago

1530 N. Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610

ph: 1 (312) 337 8166

Website: www.chicago.msz.gov.pl

Twitter: @PLinChicago

Facebook: Polish Consulate in Chicago