PARADA 3 MAJA – KONKURS PLASTYCZNY

utworzone przez | kwi 3, 2022 | Aktualności, Konkursy | 0 komentarzy

Drodzy Państwo! Prosimy o zachęcenie dzieci i młodzieży do udziału w konkursie!
Z okazji polskiej Parady 3-cio Majowej w Chicago – zapraszamy polonijne dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym! Tym razem tematy prac związane są z upamiętnieniem roku 2022 obchodzonego jako Rok Marii Konopnickiej i Józefa Wybickiego.
Zaprojektuj okładkę do baśni Konopnickiej! Narysuj, namaluj lub zaprezentuj w formie cyfrowej ilustrację do słów hymnu polskiego „Jeszcze Polska nie zginęła.”
Na zwycięzców czekają nagrody i udział w uroczystym bankiecie po paradzie. Najpiękniejsze prace zostaną opublikowane w polonijnej prasie! Porusz wyobraźnię, okaż patriotyzm, dołącz do naszej plastycznej zabawy!
Zasady i tematy konkursu na stronie:

KONKURS PLASTYCZNY

Temat: Rok 2022 Rokiem Marii Konopnickiej i Józefa Wybickiego

I. Organizatorem konkursu jest Komitet Parady Dnia Konstytucji 3-go Maja przy Związku Klubów Polskich w USA.

II. Cel konkursu:

  1. Uczczenie Roku 2022 ustanowionego przez Sejm RP Rokiem Marii Konopnickiej. Klasy 1-7. Stworzenie ilustracji do wybranych poniżej utworów literackich najwybitniejszej polskiej pisarki:
  • Stefek Burczymucha – baśń
  • O Janku Wędrowniczku- baśń
  • O krasnoludkach i o sierotce Marysi – baśń
  1. Uczczenie Roku 2022 ustanowionego przez Sejm RP Rokiem Józefa Wybickiego – autora „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”, która od 1927 roku jest polskim hymnem narodowym. Klasy 8-11. Stworzenie ilustracji w formacie tradycyjnym lub cyfrowym do słów hymnu polskiego „Jeszcze Polska nie zginęła”.

III. Adresaci konkursu:

Konkurs umiejętności plastycznych skierowany jest do dzieci oraz młodzieży polskiego pochodzenia     w wieku od 6 do 18 lat zamieszkałych w stanie Illinois, Wisconsin i Indiana.

IV. Zasady konkursu

Konkurs plastyczny przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach:

a) Projekt ilustracji do wybranej baśni Marii Konopnickiej dla uczniów klas 1-7. Format pracy: A4. Technika: kredki, farby, mazaki.

b) Projekt ilustracji w formacie tradycyjnym lub cyfrowym/komputerowym do słów hymnu polskiego „Jeszcze Polska nie zginęła” dla uczniów klas 8-11. Technika dowolona: tradycyjna lub cyfrowa w formie prezentacji lub grafiki komputerowej etc.

c) Prace mogą nadsyłać zarówno szkoły polonijne, jak i uczestnicy indywidualni.

d) Każda ze szkół może zgłosić trzech uczestników w każdej kategorii.

e) Prace wykonane w formacie tradycyjnym należy nadsyłać drogą pocztową do 20-go kwietnia 2022 na adres: ZKP 5835 W Diversey Ave, Chicago, IL 60639, z dopiskiem ,,Konkurs historyczny”. Każda praca musi być podpisana hasłem/pseudonimem. Zaklejona koperta z hasłem powinna być przyklejona do pracy i zawierać dane: imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa i adres szkoły oraz telefon kontaktowy do szkoły i telefon do rodziców/opiekunów oraz pisemna zgoda rodziców/opiekunów na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych oraz upowszechnianie wizerunku przez organizatorów Konkursu w celu jego przeprowadzenia i promocji.

f) Prace w formacie cyfrowym należy nadsyłać drogą e-mailowąna adres: parada@gmail.com z informacjami jak wyżej.

V. Organizacja i przebieg konkursu

Organizator powołuje Komisję Konkursową, która dokona oceny zgłoszonych w terminie prac konkursowych i wyłoni laureatów nagród.

VI. Nagrody

  1. Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców, a jej werdykt będzie ostateczny.
  2. Wyłonieni lauraci zostaną powiadomieni o uzyskaniu nagród telefonicznie.
  3. Wręczenie nagród w obu kategoriach konkursowych odbędzie się w dniu 7 maja 2022 podczas Bankietu Paradowego w Jolly Inn Banquets.

 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu oraz wręczenia nagród.

 

 

 

 

 

Więcej artykułów:

0 komentarzy