Polonijni pedagodzy pożegnali konsula Piotra Semeniuka

utworzone przez | sie 28, 2021 | Aktualności | 0 komentarzy

To był wyjątkowy wieczór, pełen ciepłych słów, płynących z serc podziękowań i wspomnień. Tak najogólniej można podsumować uroczystość pożegnania konsula Piotra Semeniuka, który kończy swoją czteroletnią kadencję w Chicago i wraca do Polski.

Pożegnalne spotkanie odbyło się 23 sierpnia w gościnnych progach Muzeum Polskiego w Ameryce, a jego organizatorami byli Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce oraz Muzeum. Uroczystość prowadzili prezesi tych instytucji edukacyjno-kulturalnych Ewa Koch i Ryszard Owsiany.

Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele:

  • korpusu dyplomatycznego w Chicago panie konsul: Małgorzata Bąk Guzik, Paulina Szafałowicz, Bernadetta Pałka-Maciejewska, Karolina Jabłońska oraz pracownicy placówki pani Eliza Kasjan-Górecka i państwo Greta i Jarosław Sobolewscy,
  •  instytucji oświatowych: panie profesor Lidia Filus z Northeastern University, Bożena Nowicka-McLees z Loyola University, Izolda Wolski-Moskoff z University of Illinois Chicago, dr Agnieszka Oskiera nauczyciel akademicki Loyola University, współpracownik  Avant Assesment; pani Jadwiga Pytlik koordynator egzaminu Seal of Biliteracy w J. F. Kennedy High School, pani Anna Dunajewski prezes Kongresu Oświaty Polonijnej,
  • organizacji polonijnych: pan Jan Kopeć prezes Związku Klubów Polskich w Ameryce, dr Łucja Mirowska-Kopeć rzecznik prasowy tejże organizacji, pan Bogdan Ogórek prezes Fundacji Kultury Tatrzańskiej,
  • Muzeum Polskiego w Ameryce z dyrektor Małgorzatą Kot na czele, Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce z wice prezes Michelle Jamiński i skarbnik Agnieszką Bastrzyk,
  • Związku Harcerstwa Polskiego – Obwodu Chicago druhna Barbara Niebruge i komendantka Beata Pawlikowski,
  • dyrektorzy polonijnych szkół oraz członkowie Prezydium Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce.

„Nasze życie składa się z powitań i pożegnań…”  tymi słowami prezes Ewa Koch powitała bohatera pożegnalnego wieczoru konsula  pana Piotra Semeniuka i jego małżonkę panią Leonardę. Następnie przypomniała zebranym pierwsze spotkanie z nowo przybyłym wówczas konsulem podczas obchodów dożynkowych organizowanych przez ZKP w Ameryce oraz jego zaangażowanie i owocną współpracę ze Zrzeszeniem Nauczycieli Polskich w Ameryce i polonijnymi szkołami. Ewa Koch podziękowała odchodzącemu konsulowi i jego małżonce za wsparcie, wiedzę i kompetencję: „Panie Konsulu, to były cztery dobre lata dla polonijnej edukacji i pewnie byłyby jeszcze lepsze gdyby nie pandemia. Dzięki Pana pomocy i wsparciu finansowemu strony polskiej mogliśmy zrealizować wiele ciekawych przedsięwzięć i projektów. Pana aktywność, chęć spotykania się ludźmi, słuchania ich, włączania się ich działania była tak wielka, że chyba nie ma wśród nas dyrektora, który nie gościłby Pana w swojej szkole. My, Zrzeszenie zawsze mogliśmy liczyć na Pana, na życzliwość, zrozumienie i wysłuchanie. Zawsze dla Pana i dla nas priorytetem była promocja języka polskiego i jego nauczania w szkołach polskich. Podczas swojego czteroletniego pobytu w Chicago dołożył Pan swoją własną cegiełkę w wychowanie dzieci i młodzieży o biało- czerwonych sercach” . Prezes podziękowała za obecność  na spotkaniach roboczych, konkursach, jubileuszach, zebraniach i uroczystościach, a zwłaszcza na dorocznych studniówkach i mszach graduacyjnych absolwentów polonijnych szkół.

W dowód wdzięczności za zaangażowanie konsula w promocję polonijnej oświaty, jego życzliwość i wielkie serce Zrzeszenie uhonorowało pana Piotra Semeniuka specjalnym wyróżnieniem przyznawanym osobom szczególnie zasłużonym dla organizacji –Tarczą Zrzeszenia w postaci jabłka – symbolu edukacji, zdrowia i dobrego smaku, którą wręczyły konsulowi wice prezeski organizacji panie: Ilona Sobiech, Urszula Gawlik i Anetta Wesołowska.

Podczas pożegnalnego wieczoru bardzo ciepło wypowiadali się o odchodzącym konsulu jego współpracownicy i zaproszeni na uroczystość przedstawiciele polonijnych instytucji edukacyjnych i organizacji. Wszyscy dziękując za współpracę, podkreślali bezgraniczne oddanie wykonywanej pracy, kompetencję, wspieranie inicjatyw polonijnych i zawsze ogromną życzliwość konsula Semeniuka. Słowa podziękowania kierowane były również pod adresem małżonki pana konsula pani Leonardy za jej wspieranie działalności męża, wyrozumiałość, takt i ogromną życzliwość. Jak podkreśliła w swojej wypowiedzi wice prezes PRCUA Michelle Jamiński za sukcesem męża zawsze stoi żona.

Konsul Piotr Semeniuk podziękował zebranym za wszystkie ciepłe słowa, za spotkania, uroczystości, w których uczestniczył w czasie swojej czteroletniej pracy w Chicago. Były one źródłem wiedzy o Polonii, wspaniałą lekcją patriotyzmu. Szczególne podziękowania skierował do Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce, dyrektorów i nauczycieli polonijnych szkół za kształcenie i wychowywanie ambasadorów polskości, za pielęgnowanie polskiego języka. Podkreślił, że sieć polonijnych szkół w metropolii chicagowskiej jest swoistym fenomenem, a każda polonijna szkoła to prężnie działająca polska organizacja skupiająca nie tylko nauczycieli, dzieci, młodzież  i ich rodziców, ale również sponsorów i rzesze sympatyków.

Anna Siek, Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce

 

 

Więcej artykułów:

0 komentarzy