Polonistyka na Uniwersytecie Wisconsin w Madison zaprasza na studia!

utworzone przez | sty 30, 2022 | Aktualności, Dydaktyka w szkole | 0 komentarzy

Szanowni Państwo,

serdecznie zachęcamy Państwa, Państwa uczniów oraz ich rodziców do zapoznania się z bogatą ofertą nauczania i aktywności pozalekcyjnych na polonistyce Uniwersytetu Wisconsin w Madison. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje nt. historii naszego programu, kierunku polonistyka (B.A./B.S. in Polish), nauczaniu i ofercie dydaktycznej, stypendiach oraz aktywnościach pozalekcyjnych. W załączniku przesyłamy prezentację naszego programu, a także przykładowe postery naszych przedmiotów.

Równocześnie prosimy o przesłanie poniższych informacji wszystkim uczniom i uczennicom zainteresowanym pogłębieniem swojej wiedzy nt. Polski na poziomie akademickim. Liczymy, że nasza oferta spotka się z Państwem i ich zainteresowaniem. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do dyspozycji Państwa oraz uczniów pod poniższymi adresami mailowymi.

Dr. Krzysztof Borowski

borowski3@wisc.edu

Lecturer in Polish Studies

University of Wisconsin–Madison

Dr. Łukasz Wodzyński

lukasz.wodzynski@wisc.edu

Assistant Professor of Polish

University of Wisconsin–Madison

Polish Studies Program, University of Wisconsin–Madison 

Polonistyka na Uniwersytecie Wisconsin w Madison ma długą i bogatą historię kształcenia w zakresie języka polskiego, polskiej literatury i kultury. Wydział polonistyki na UW–Madison powstał w 1936 r. i jest najstarszą tego typu instytucją w USA. Nasz program oferuje kursy języka polskiego na wszystkich poziomach zaawansowania (podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany oraz intensywny dla tzw. heritage speakers), a także szereg przedmiotów z zakresu polskiej literatury i kultury od średniowiecza do współczesności (szczegóły poniżej).

Posiadamy długoletnie doświadczenie w kształceniu studentów i studentek polskiego pochodzenia (w tym native speakerów) z Illinois, Michigan, Wisconsin oraz sąsiednich stanów. Na naszych zajęciach z języka polskiego jako obcego każda studentka i każdy student ma okazję rozwijać swoje umiejętności językowe w małym gronie rówieśników i w przyjaznej atmosferze pod okiem doświadczonych instruktorów. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z opiniami naszych byłych studentek i studentów, którzy opowiadają o swoich doświadczeniach na stronie internetowej naszego programu: https://go.wisc.edu/polish (sekcja Alumni Stories).

Polish major

Polish Program Studies na Uniwersytecie Wisconsin w Madison oferuje także studia na kierunku polonistyka. Aby uzyskać stosowny dyplom, studenci kończą program zajęć warty 21 punktów (credits) składający się z kursów języka polskiego, polskiej literatury i kultury, a także pokrewnych wybranych przedmiotów (electives). Po ukończeniu 15 punktów (credits) studenci mogą się ubiegać o certyfikat poświadczający ich kompetencje w zakresie języków i kultur środkowo- i wschodnioeuropejskich – Certificate in East Central European Languages, Literatures, and Cultures (ECELLC). Szczegółowe informacje dotyczące certyfikatu znajdują się pod tym adresem: https://guide.wisc.edu/undergraduate/letters-science/german-nordic-slavic/east-central-european-languages-literatures-cultures-certificate. Prowadzimy także doradztwo w zakresie zapisów i testów kwalifikacyjnych (placement test) na zajęcia języka polskiego jako obcego, planu studiów na kierunku polonistyka, finansowania studiów polonistycznych na UW–Madison (więcej poniżej), dodatkowych możliwości poszerzania swojej wiedzy nt. Polski, itd.

 Nauczanie i dydaktyka 

Co semestr nasz program oferuje bogaty wachlarz kursów i zajęć z zakresu języka polskiego jako obcego, polskiej literatury i kultury dla wszystkich studentów, zwłaszcza tych polskiego pochodzenia oraz tych bez polskich korzeni, ale zainteresowanych różnymi aspektami polskiej kultury. W ostatnich dwóch latach nasze przedmioty odnotowują rosnące zainteresowanie ze strony studentek i studentów najróżniejszych kierunków – od historii po data science, od informatyki po biznes i stosunki międzynarodowe. Dla przykładu, w tym semestrze niemal 100 studentów będzie zdobywać wiedzę na zajęciach Prof. Wodzyńskiego o komunizmie i jego konsekwencjach w Polsce i krajach ościennych.

W semestrze wiosennym 2022 nasza polonistyka będzie kształcić studentów i studentki na 6 różnych przedmiotach – trzech z zakresu języka polskiego jako obcego i trzech z zakresu polskiej kultury i literatury. Są to kolejno:

  • Second Semester Polish (Dr. Krzysztof Borowski)
  • Fourth Semester Polish (Dr. Krzysztof Borowski)
  • Third/Fourth Year Polish (Dr. Ewa Miernowska)
  • Cultures After Communism (Dr. Łukasz Wodzyński)
  • Multicultural Central Europe (Dr. Krzysztof Borowski)
  • War & Culture: The Polish Experience (Dr. Łukasz Wodzyński)

Oferowane kursy i zajęcia 

Nasze portfolio zajęć obejmuje szeroki wachlarz przedmiotów poświęconych polskiemu filmowi (History and Ethics on Film: Polish CinemaPolish Comedy Culture), polskiemu społeczeństwu w ujęciu historycznym (Migrant Nation: The Polish-American ExperienceMulticultural Central Europe) oraz polskiej literaturze i kulturze (Love and Death at the Heart of Europe: Polish Literature in TranslationLiving at the End of Times: Contemporary Polish Literature and Culture). Ponadto, studenci mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy o Polsce i Polakach poprzez pokrewne zajęcia na Wydziale Slawistyki (np. The Culture of Dissent in Czechoslovakia and Poland) oraz Historii (np. History of Poland and the Baltic Area). Oprócz specjalistycznej wiedzy, nasi studenci zdobywają także praktyczne umiejętności, np. w zakresie prowadzenia specjalistycznego researchu oraz prezentacji informacji za pomocą środków multimedialnych w formie podcastów, stron internetowych czy klipów wideo. Przykładowe prace studentów nt. emigracji z Polski możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej naszego programu: https://gns.wisc.edu/languages/polish (sekcja Digital Storytelling: The Polish-American Experience).

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wyczerpującą listą naszych przedmiotów (zarówno obecnymi, jak i przeszłymi) pod tym adresem: https://public.enroll.wisc.edu/search?subject=888&keywords=polish (aby wyszukać, należy wcisnąć Search w menu po lewej).

Nasza obecna kadra składa się z profesora literatury i kultury polskiej, starszej wykładowczyni i młodszego wykładowcy. Są nimi:

Stypendia 

Co roku oferujemy stypendia dla studentów uczęszczających na zajęcia z języka polskiego jako obcego, polskiej literatury i kultury w ramach funduszu im. Lapinskich (Lapinski Fund). Więcej informacji można znaleźć pod tym adresem: https://gns.wisc.edu/lapinski-scholarship-application-information. Dodatkowo, studentki i studenci naszej polonistyki mogą się także ubiegać o dodatkowe stypendia na naukę języka polskiego w ramach grantów FLAS (Foreign Language & Area Studies Fellowships), a także stypendia Fundacji Kościuszkowskiej dla studentów polskiego pochodzenia, zarówno na poziomie undergraduate, jak i graduate.

Aktywność studencka i pozalekcyjna 

Nasi studenci i studentki są zaangażowani w szereg aktywności na kampusie. Co dwa tygodnie Polish Student Association (PSA) organizuje spotkania dla wszystkich zainteresowanych polską kulturą, językiem i nawiązaniem kontaktu z innymi student(k)ami polskiego pochodzenia (i nie tylko). PSA jest także współorganizatorem Madison Polish Film Festival, corocznego festiwalu polskiego kina. Studentki i studenci mogą poszerzać swoją wiedzę i umiejętności poprzez spotkania polskiego stołu konwersacyjnego (Polish language table), gościnne wykłady, okolicznościowe sympozja (40 Years After the Martial Law w kwietniu 2022 r.), spotkania i wydarzenia.

Użyteczne linki i informacje 

 UW–Madison Polish Studies Program: https://go.wisc.edu/polish

Polish Course Catalog: https://public.enroll.wisc.edu/search?subject=888&keywords=polish

B.A./B.S. in Polish: https://gns.wisc.edu/undergraduate_majors

Certificate in East Central European Languages, Literatures, and Cultures (ECELLC): https://guide.wisc.edu/undergraduate/letters-science/german-nordic-slavic/east-central-european-languages-literatures-cultures-certificate

Lapinski Scholarship: https://gns.wisc.edu/lapinski-scholarship-application-information

Madison Polish Film Festival: https://gns.wisc.edu/madison-polish-film-festival

Zachęcamy raz jeszcze do wzięcia pod uwagę polonistyki na Uniwersytecie Wisconsin w Madison w Państwa rozmowach z uczniami nt. ich studiów. Dziękujemy z góry i pozostajemy do Państa (a także uczniów i ich rodziców) dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań.

 

Z wyrazami szacunku,

Krzysztof Borowski

–––––

Krzysztof Borowski, Ph.D.
Lecturer in Polish Studies ◒
Department of German, Nordic, and Slavic+
Faculty Associate, Center for Russia, East Europe, and Central Asia
University of Wisconsin–Madison1452 Van Hise Hall, 1220 Linden Dr
Madison, WI 53706
University of Wisconsin–Madison
KrzysztofBorowski.com
Twitter: @krzborowski
UW profile: gns.wisc.edu/staff/borowski-krzysztof
Stay in touch with the UW Polish StudiesSubscribe to our newsletter.

 

 

Pobierz wszystkie

Więcej artykułów:

0 komentarzy