Polskie skarby UNESCO – międzyszkolny turniej wiedzy

utworzone przez | gru 9, 2021 | Aktualności | 0 komentarzy

Rokrocznie Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce organizuje konkursy dla polonijnych uczniów metropolii chicagowskiej. Są one poświęcone ważnym wydarzeniom, postaciom lub miejscom. Tematem tegorocznego konkursu skierowanego do uczniów klas licealnych były polskie obiekty UNESCO oraz pielgrzymki św. Jana Pawła II do Polski. Jego celem było rozpowszechnienie wiedzy z zakresu geografii Polski, a zwłaszcza jej atrakcji turystycznych – polskich obiektów UNESCO, poznanie najważniejszych pielgrzymek św. Jana Pawła II do Polski ze szczególnym uwzględnieniem miast wpisanych na listę UNESCO oraz przesłań Ojca Świętego do Polaków.

Finały międzyszkolnych zmagań odbyły się 5 grudnia 2021 roku w Muzeum Polskim w Ameryce. Przystąpiło do nich dwanaście polonijnych szkół z rejonu Chicago:

 • Polska Szkoła im. gen. Władysława Andersa,
 • Polska Szkoła im. Fryderyka Chopina,
 • Polska Szkoła im. św. Faustyny,
 • Polska Szkoła im. św. Ferdynanda,
 • Polska Szkoła im. Tadeusza Kościuszki,
 • Polska Szkoła im. Świętego Krzyża,
 • Polska Szkoła im. Małgorzaty Marii,
 • Polska Szkoła im. Adama Mickiewicza,
 • Polska Szkoła im. Czesława Miłosza,
 • Polska Szkoła im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej,
 • Polska Szkoła im. Henryka Sienkiewicza,
 • Polska Szkoła im. Trójcy Świętej.

Zebranych w głównej Sali Muzeum uczniów, ich opiekunów i rodziców powitała prezes ZNP Ewa Koch oraz wicekonsul Agata Grochowska, które pożyczyły szkolnym drużynom sukcesów w turnieju. Kapelan ZNP o. Marek Janowski otoczył modlitwą uczestników niedzielnego współzawodnictwa, powierzając ich zmagania Panu Bogu.

Współzawodnictwo finałowe miało ciekawe i różnorodne formy: test, gry zespołowe i zadania praktyczne, a prowadziły je Urszula Gawlik i Anetta Wesołowska wiceprezeski ZNP oraz Alicja Nawara – sekretarz korespondencyjny ZNP. Wiedzę i umiejętności poszczególnych drużyn oceniało jury w składzie: prezes ZNP Ewa Koch – przewodnicząca jury, konsul Agata Grochowska, kierownik oddziału Norridge PSFUC Anna Czarnecka-Hebal, kapelan ZNP o. Marek Janowski, Anna Siek i Anna Witowska – autorki podręczników języka polskiego do klas VII-VIII oraz licealnych, Marzena Grabiec – grafik tychże podręczników oraz Barbara Gawrońska – członek Prezydium ZNP.

Należy podkreślić bardzo dobre przygotowanie młodzieży, która była bardzo skupiona podczas rozwiązywania konkursowych zadań, z zainteresowaniem słuchała wypowiedzi kolegów z innych drużyn, a przy tym doskonale bawiła się podczas edukacyjnej rywalizacji. Najwięcej emocji wzbudziły zadania w formie: jeopardy, kahoot oraz odgadywanie hasła i układanie go z wylosowanych liter.

Zwycięzcą całego turnieju została drużyna Polskiej Szkoły im. Fryderyka Chopina, otrzymując nagrodę w wysokości $300.00. II miejsce zajęły szkoły św. Ferdynanda i Trójcy Świętej z nagrodami $ 220.00. Natomiast III miejsce wywalczyła szkoła im. Tadeusza Kościuszki z nagrodą $ 150.00. Nagrody dla zwycięzców ufundowała Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa oraz Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce (drugą nagrodę za II miejsce). Dzięki sponsorom konkursu nauczyciele przygotowujący młodzież do konkursu otrzymali również miłą niespodziankę – po $ 100.00  dla zwycięzców i po $ 50.00  dla pozostałych, a uczniowie, którzy zdobyli miejsca poza finałową trójką otrzymali  po $ 20.00. Ponadto wszyscy uczestnicy turniejowej rywalizacji otrzymali pamiątkowe dyplomy, koszulki, plecaki, nagrody książkowe  i słodycze.

Serdeczne podziękowania składamy wszytkim sponsorom konkursu: Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”, Konsulatowi RP w Chicago, Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, delikatesom Montrose Deli, wydawnictwom Wisdom i NawaraGeo, autorkom podręczników: Monie Kończewskiej, Annie Siek, Annie Witowskiej oraz grafikowi Marzenie Grabiec. Dziękujemy prezesowi Muzeum Polskiego w Ameryce Ryszardowi Owsianemu i dyrektor Muzeum Małgorzacie Kot za udostępnienie miejsca i serdeczne przyjęcie,  jak również wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie konkursu Polskie skarby UNESCO, a zwłaszcza Urszuli Gawlik, Alicji Nawarze i Anetcie Wesołowskiej, Halinie Żurawskiej oraz Tomaszowi Wesołowskiemu za obsługę komputerową wydarzenia. 

Anna Siek, ZNP

 

Więcej artykułów:

0 komentarzy