Razem na Święta

utworzone przez | sty 10, 2021 | Aktualności, Wydarzenia szkolne | 0 komentarzy

Uczniowie Polskiej Szkoły Św. Brata Alberta Chmielowskiego przekazali potrzebującym symboliczną kromkę chleba w ramach akcji MEN „RAZEM NA ŚWIĘTA”

Polska Szkoła im Św. Brata Alberta Chmielowskiego z inicjatywy p. Dyrektor Marzeny Klimek po raz pierwszy włączyła się do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej zatytułowanej ,, Razem na święta”. Celem tej akcji jest zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym, jak również budowanie więzi międzypokoleniowej. Ze względu na stan epidemii wszystkie zaplanowane działania musiały być przygotowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo darczyńcom i obdarowanym. Cała społeczność szkolna przystąpiła do zbierania nowej odzieży i środków higieny osobistej dla podopiecznych schroniska dla bezdomnych Anawim. Na parkingu szkolnym zostały ustawione kosze i wielka tablica informacyjna, ofiarność rodziców i uczniów przeszła nasze oczekiwania. Wszystkie zebrane rzeczy zostały zapakowane pod kierunkiem pomysłodawcy tej zbiórki p. Marzeny Kozłowskiej i przekazane do schroniska Anawim. Dodatkowo uczniowie klasy V wraz wychowawcą p. Martą Nowak nawiązali kontakt z Domem św. Józefa, w którym przebywają seniorzy i tam też zostały przekazane potrzebne rzeczy: odzież, chusteczki higieniczne zebrane przez klasę V. Oczywiście nie zapomnieliśmy o działającej przy parafii Św. Williama fundacji „Food Pantry”, która wspomaga potrzebujących parafian i okolicznych mieszkańców. Na rzecz tej fundacji swoją zbiórkę długoterminowej żywności przeprowadzili uczniowie klasy 1 liceum pod opieką wychowawcy p. Marleny Nogaś- Herba. W szkole zostały przygotowane przez poszczególne klasy kartki dla weteranów, których adresy przekazał nam Konsulat RP w Chicago. Uczniowie własnoręcznie wykonali kartki, wpisywali życzenia, ucząc się przy tym okazywania szacunku i wdzięczności osobom walczącym o niepodległość Polski. Wszystkie te działania wpisują się w przesłanie zostawione nam przez Patrona naszej szkoły Św. Brata Alberta Chmielowskiego. Mówi ono, że „powinno się być dobrym jak chleb, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić”. Udział w tego typu akcjach charytatywnych ma ogromny walor wychowawczy i edukacyjny dla naszych uczniów. Uczy empatii, współdziałania i odpowiedzialności za innych, wzmacnia też poczucie wspólnoty rodziny szkolnej, co jest ważne zwłaszcza w obecnym czasie.

Więcej artykułów:

0 komentarzy