Konkurs „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ POLAK”

utworzone przez | lut 26, 2020 | Konkursy | 0 komentarzy

„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: historii, tradycji, języka, czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu” – św. Jan Paweł II

Stefan Cardinal Wyszynski Polish School
3636 W. Wolfram St.    
Chicago, IL 6061

                                                                                   

REGULAMIN XXI KONKURSU RECYTATORSKIEGO

Parafialna Szkoła Polska  im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy Bazylice św. Jacka w Chicago  oraz Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce organizują XXI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski, do udziału, w którym zapraszają dzieci i młodzież, uczniów polskich szkół aglomeracji chicagowskiej.

Tegoroczny konkurs odbywa się pod hasłem:

„ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ POLAK”

Celem konkursu jest:

 • wspieranie i rozwijanie zainteresowania poezją,
 • prezentacja umiejętności artystycznych uczniów,
 • popularyzacja poezji wśród dzieci i młodzieży.
 • dostarczanie uczniom doznań estetycznych wypływających  z piękna utworów literackich.

Każdy uczestnik konkursu może wystąpić tylko w jednej z podanych poniżej grup wiekowych:

Grupa I – uczniowie klas 0 i 1

Grupa II – uczniowie klas 2 i 3

Grupa III – uczniowie klas 4 i 5

Grupa IV – uczniowie klas 6 i 7

Grupa V – uczniowie klas 8 i liceum

Materiały konkursowe przygotowane dla poszczególnych grup zawierają:

 • wybór wierszy,
 • regulamin,
 • karty zgłoszenia

Każdy uczestnik konkursu wybiera z zestawu wierszy przeznaczonych dla jego grupy wiekowej jeden wiersz i przygotowuje się do jego recytacji.

Zespoły sędziowskie podczas Konkursu będą oceniać:

 • opanowanie pamięciowe utworu,
 • interpretację utworu,
 • sposób mówienia i dykcję,
 • ogólny wyraz artystyczny /prezencję i rekwizyty/.

Szkoły powinny przeprowadzić konkursy klasowe i szkolne, w których wyłonieni zostaną finaliści, reprezentujący szkołę w XXI Konkursie Recytatorskim.

Każda szkoła do udziału w finałach zgłasza tylko jednego ucznia z grupy, niezależnie od ilości równoległych klas. Każda z polskich szkół może zgłosić jedynie 5 uczestników, po jednym z każdej grupy.

Karty zgłoszeń /jedna karta dla każdego uczestnika/ proszę nadesłać w terminie do 15 marca 2020 roku na adres internetowy: XXIkonkursrecytatorski@gmail.com. Zgłoszenia nadesłane po terminie lub niekompletne nie będą akceptowane. Nie akceptujemy zgłoszeń wysyłanych na inne adresy emailowe oraz na telefon.

Karta złoszeniowa do konkursu:

Eliminacje konkursu nie mają charakteru otwartego czyli uczestnicy konkursu będą występować jedynie przed członkami komisji sędziowskiej. Rodziców i opiekunów zapraszamy na uroczyste ogłoszenie wyników XXI Konkursu Recytatorskiego.

Eliminacje XXI Konkursu Recytatorskiego odbędą się 22 marca 2020 roku o godz. 2:00 po południu w budynku Ressurection Hall Parafialnej Szkoły Polskiej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy Bazylice św. Jacka w Chicago, pod adresem 3640 W. Wolfram Street, Chicago, IL. 60618.

Uroczysty finał konkursu i gala ogłoszenia wyników odbędzie się 19 kwietnia 2020 roku w tym samym miejscu o godz. 14:00.

Bardzo prosimy o przestrzegania regulaminu konkursu.

Komitet Organizacyjny XXI Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego


List przewodni

Chicago 18 stycznia 2020 r.

Szanowni Państwo,

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II. 18 maja 2020 roku będziemy obchodzić stulecie urodzin Karola Wojtyły, Ojca Świętego Jana Pawła II. W związku z tym wydarzeniem Parafialna Szkoła Polska im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy Bazylice św. Jacka w Chicago postanowiła przygotować XXI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski poświęcony pamięci Papieża Polaka Świętego Jana Pawła II. Chcieliśmy, aby każdy uczeń polskiej szkoły, niezależnie od wieku, biorący udział w tegorocznym konkursie recytatorskim, dowiedział się jak najwięcej o Świętym Janie Pawle II.

Poszukając tekstów poetyckich o Papieżu Polaku sięgnęliśmy do poezji dziecięcej. Wykorzystaliśmy teksty wierszy, których twórcami są najmłodsi, dzieci. Nikt nie potrafi mówić tak pięknie, prosto i naturalnie o Wielkim Polaku, z którego wszyscy jesteśmy dumni i o którym chcemy uczyć i małych i większych i całkiem dużych. Wierzymy, że dziecięce teksty pomogą uczestnikom konkursu w szybkim ich opanowaniu i pozwolą lepiej poznać naszego Świętego. Mamy nadzieję, że zaproponowane przez nas teksty spodobają się Państwu i wykorzystacie je podczas zajęć w polskich szkołach. Utwory poetyckie dla grup starszych zawierają poezje klasyków o świętym Janie Pawle II, jak i wiersze samego Karola Wojtyły.

Zapraszamy wszystkich do spróbowania sił w konkursie recytatorskim. Czekamy na uczniów z Państwa szkół !

Uczcie się, bawcie się i recytujcie razem z nami !   

Komitet Organizacyjny

XXI Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego

Pliki do pobrania:

Więcej artykułów:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *