W poszukiwaniu współczesnego polonijnego Kopernika

utworzone przez | lis 6, 2023 | Aktualności, Konkursy | 0 komentarzy

Szanowni Państwo!

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce z siedzibą w Chicago wraz Konsulatem Generalnym RP w Chicago zapraszają do udziału w konkursie W poszukiwaniu współczesnego polonijnego Kopernika.

Rok 2023 ogłoszony został w Polsce rokiem Mikołaja Kopernika. „Rok Kopernikański” obchodzony w 550. rocznicę urodzin i 480. rocznicę śmierci tego wybitnego Polaka jest niepowtarzalną okazją do celebrowania osiągnięć Astronoma, który reprezentował nowe spojrzenie na świat, łączył kreatywność ze sztuką i poszukiwał ambitnych wyzwań.

Przybliżając uczniom postać Kopernika, pragniemy również zachęcić ich do poznania osób, które swoimi działaniami wyróżniają się w chicagowskiej społeczności polonijnej. Mogą to być osoby reprezentujące naukę, medycynę, religię, kulturę, finanse czy administrację publiczną.

Zapraszamy uczniów klas licealnych metropolii chicagowskiej do udziału w konkursie. Będzie on polegał na znalezieniu w najbliższym otoczeniu, miejscowości lub regionie osoby polskiego pochodzenia, która dzięki swojej działalności, wybitnym osiągnięciom, wyróżniającej postawie może zostać nazwana „współczesnym Kopernikiem”.

Zapraszamy uczniów nie tylko do odszukania i wskazania takiej osoby, ale także do jej przedstawienia w jednej z wybranych przez siebie form, np.: wywiad, film, komiks, artykuł, praca graficzna, prezentacja multimedialna. Wykonana w ramach konkursu praca może być dziełem jednego ucznia lub grupy uczniów, w której liczba uczestników nie powinna przekraczać trzech osób. Z jednej szkoły mogą być zgłoszone trzy prace.

Autorzy najciekawszych i najlepszych prac pokazujących „współczesnych polonijnych Koperników” otrzymają nagrody pieniężne. Przyznane zostaną I, II, III miejsca oraz wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a laureaci także nagrody rzeczowe. Sponsorami nagród będą organizacje polonijne i osoby prywatne.

Nagrodzone prace konkursowe zostaną zaprezentowane podczas uroczystej gali wręczenia nagród w dnia 3 grudnia 2023 w Muzeum Polskim w Chicago oraz na stronie internetowej ZNP.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA PRAC

 • Prace plastyczne można wykonać dowolną techniką i w dowolnym formacie.
 • Artykuł powinien liczyć nie mniej niż 200 i nie więcej niż 500 słów.
 • Zdjęcia prac należy przesłać w formie załącznika jpg. Każdy załącznik należy podpisać imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz podać nazwę szkoły.
 • Zdjęcia muszą być dobrej jakości.
 • Filmy i wywiady nie mogą być dłuższe niż 10 minut. Należy je przesłać przez serwis Wetransfer na adres mailowy: sekretarz2@znpusa.org
 • Wszystkie załączniki należy opisać imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz nazwą szkoły.
 • Każda praca (film, praca plastyczna, wywiad, prezentacja itp.) musi zawierać krótki opis prezentowanej postaci.

KRYTERIA OCENIANIA PRAC

 • Zgodność z tematem projektu, czyli przedstawienie osoby, która może zostać nazwana „współczesnym polonijnym Kopernikiem”.
 • Wiedza merytoryczna na temat prezentowanej osoby.
 • Nowatorskie, kreatywne zaprezentowanie osiągnięć bohatera.
 • Estetyka, samodzielność i oryginalność pracy.

ZASADY PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ

Zgłoszenia wraz z pracami konkursowymi prosimy przesyłać do 18 listopada 2023 roku.

  tytule maila prosimy umieścić informację: Współczesny Kopernik – zgłoszenie na konkurs. Następnie w kolejności należy podać informacje:

 1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu, nazwę szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, telefon kontaktowy.
 2. Imię i nazwisko prezentowanej osoby, krótki opis prezentowanej postaci.

Do zgłoszenia prosimy dołączyć:

 • podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka zgodę na udział podopiecznego w konkursie,
 • pracę konkursową.

TERMINY

Prace należy przesłać do 18 listopada 2023 roku na adres: sekretarz2@znpusa.org

Prace przesłane po podanym terminie nie będą przyjmowane.

Finaliści zostaną powiadomieni drogą e-mailową lub telefoniczną do dnia 28 listopada.

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaproszenia na uroczystą galę do Muzeum Polskiego, która odbędzie się w dniu 3 grudnia 2023 roku z udziałem współczesnych polonijnych Koperników, sponsorów oraz zaproszonych gości.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Prezydium Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce

telefon kontaktowy: 708 296 8049

Więcej artykułów:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *