Warsztaty metodycze języka polskiego dla nauczycieli polonijnych

utworzone przez | maj 18, 2022 | Aktualności, Szkolenia online | 0 komentarzy

Organizacja warsztatów metodycznych języka polskiego w formie hybrydowej dla nauczycieli polonijnych w roku 2022

Warsztaty stacjonarne realizowane w trybie hybrydowym przez Uniwersytet Pedagogiczny
w Krakowie, pobyt uczestników w Małopolskiej Szkole Gościnności w Myślenicach, wycieczki kulturoznawcze po Małopolsce.
Przyjazd uczestników do Polski (Myślenice), pobyt w internacie szkolnym Małopolskiej Szkoły
Gościnności. Warsztaty metodyczne języka polskiego – zajęcia edukacyjne przeprowadzi Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie w swojej siedzibie. Organizacja wycieczek i szczegółowy harmonogram pobytu zostanie przygotowany w oparciu o zrekrutowaną ilość osób przystępującą do projektu.

Rekrutacja potrwa do 31 maja 2022r.

Wariant pierwszy obejmuje:

  • 7 dni warsztatów metodyczno-językowych
  • 13 dni pobytu w Małopolsce (w tym wycieczki)
  • 46 godzin dydaktycznych zajęć edukacyjnych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie
  • Planowany udział w warsztatach 25-30 osób z Europy oraz Ameryki Północnej
  • Wycieczki – Kraków, Wieliczka, Zakopane i Niedzica, Kalwaria Zebrzydowska i Wadowice
  • Wykłady realizowane w trybie hybrydowym dla grupy max. 100 osób (oprócz osób biorących udział w zajęciach stacjonarnie)
  • docelowa max. Ilość beneficjentów programu to 130 osób

Propozycja terminu: 27.06 (zakwaterowanie) – 09.07.2022 r. (wykwaterowanie)

PROPOZYCJA PROGRAMU WARSZTATÓW METODYCZNYCH JĘZYKA POLSKIEGO
DLA NAUCZYCIELI POLONIJNYCH

35 godz.
Termin 27.06 – 09.07. 2022

Zajęcia będą częściowo na żywo, a częściowo w formie nagrań zarejestrowanych na nośniku/platformie wskazanym przez organizatora. Ostateczne godziny warsztatów zostaną
dostosowane do stref czasowych uczestników warsztatów.

Tematy zajęć z glottodydaktyki:

10 godzin lekcyjnych
Podstawy nauczania języka polskiego jako obcego 2x 45 minut
Planowanie kursu języka polskiego jako obcego. Podsystemy i sprawności, scenariusz lekcji 2x
45 minut
Nauczanie dzieci języka polskiego jako języka dziedziczonego 2x 45 minut
Uczeń z trudnościami w nauce w polskiej szkole za granicą 2x 45 minut
Wybrane zagadnienia dotyczące nauki w środowisku dwu i wielokulturowym 2 x 45 minut

Tematy zajęć z językoznawstwa

6 godzin lekcyjnych
Wybrane zagadnienia dotyczące kultury języka i zagadnień poprawnościowych 2x 45 minut
Wybrane zagadnienia dotyczące kultury języka i zagadnień poprawnościowych 2x 45 minut
Korzenie języka polskiego i pokrewieństwa językowe 2x 45 minut

Tematy z literatury

4 godziny lekcyjne
Znaczenie i rola literatury i kultury w nauczaniu języka polskiego jako ojczystego i drugiego
1 x 45 minut
Tożsamość ponowoczesna w perspektywie procesów integracyjnych 1 x 45 minut
Literatura i kultura polska 2x 45 minut
Propozycje wykładów nagranych na platformie/nośniku wskazanych przez organizatora
12 godzin zegarowych

Tematy zajęć z glottodydaktyki:

Podstawy programowe i pomoce do nauki języka polskiego jako obcego i drugiego 1x 60 minut
Wybrane zagadnienia dwujęzyczności dzieci 1x 60 minut
Adaptacja dzieci cudzoziemskich w polskiej szkole 1x 60 minut

Tematy zajęć z językoznawstwa

Słowniki tradycyjne i elektroniczne 1 godz.
Bieżące zagadnienia językoznawcze 1 godz.
Ślady przeszłości w polszczyźnie 1godz.

Tematy zajęć z literatury

Literatura dla dzieci i młodzieży 2 godz.
Dziedzictwo kultury światowej i jego rola w procesie integrowania w kształceniu kulturowo
literackim 1 godz.
Rola kultury narodowej w procesie integrowania w kształceniu kulturowo literackim 1 godz.
Literatura polska 2 godz.

Suplement do programu dla nauczycieli:

3 x 60 minut konsultacji online z wybranymi wykładowcami. Terminy konsultacji do ustalenia ze
słuchaczami

PROPOZYCJA WARSZTATÓW METODYCZNYCH DLA NAUCZYCIELI POLONIJNYCH W FORMIE HYBRYDOWEJ
ZŁOŻONA PRZEZ UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE

Oferta zakłada organizacje i przeprowadzenie 46 godzin dydaktycznych wykładów i ćwiczeń w trybie hybrydowym przez okres dwóch tygodni, tzn.

– wykłady będą przeprowadzane w trybie stacjonarnym w salach wykładowych UP w Krakowie dla grupy 25-30 osób
– równocześnie te same wykłady będą relacjonowane on-line dla zrekrutowanych osób w całej Europie bądź na świecie, tak aby inni mogli również skorzystać z warsztatów i otrzymać certyfikaty ukończenia
– forma hybrydowa
– ponadto materiał z wykładów będzie nagrywany i zamieszczony w Internecie na stronie Małopolskiej Szkoły Gościnności – to dla zainteresowanych (wolnych słuchaczy), bez możliwości otrzymania certyfikatu.

Te materiały zostaną przygotowane do ewentualnej publikacji internetowej przez pracownika Uniwersytetu Pedagogicznego. Koszt całkowity usługi przez Uniwersytet Pedagogiczny to 20 992 zł (kwota zawarta w całkowitym kosztorysie warsztatów, czyli 89 tys zł.)

 

Zasady pobytu - 2022

Program warsztatów

Więcej artykułów:

0 komentarzy