Warsztaty, warsztaty, warsztaty

utworzone przez | lis 27, 2022 | Aktualności, Dydaktyka w szkole | 0 komentarzy

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce to organizacja działająca w aglomeracji chicagowskiej już 70 lat. Jako instytucja skupiająca w swoich szeregach pedagogów Zrzeszenie Nauczycieli przywiązuje ogromną wagę do regularnego doszkalania nauczycieli pracujących w polonijnych szkołach. Służą temu liczne warsztaty, seminaria i spotkania, podczas których pedagodzy mogą wzbogacać swój warsztat metodyczny, poznawać nowoczesne, a zarazem atrakcyjne dla uczniów metody nauczania, wymieniać się doświadczeniami oraz wzbogacać swoją wiedzę merytoryczną.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom zarówno uczniów, jak i nauczycieli Zrzeszenie zorganizowało cykl warsztatów poświęconych dwóm egzaminom językowym, które najczęściej zdają uczniowie polonijnych szkół średnich. Są to egzamin Stamp4S, zwany popularnie Pieczęcią Dwujęzyczności (Seal of Billiteracy) oraz Państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego. Warsztaty zostały przygotowane i przeprowadzone dla uczniów i osobno dla nauczycieli. Prowadziły je polonistki, absolwentki studiów podyplomowych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego i jednocześnie lokalne egzaminatorki egzaminu certyfikatowego: Beata Kozłowska, Anna Siek, Grażyna Staszel i Anna Witowska.

Egzamin Stamp4S

Szkolenia dotyczące egzaminu Stamp4S były przeprowadzone na platformie Zoom i prowadziła je Grażyna Staszel. Podczas dwóch sesji warsztatowych (jedna dla uczniów, a druga dla nauczycieli) uczestnicy spotkania zostali zapoznani ze strukturą egzaminu i wymaganiami. Prowadząca omówiła poszczególne sprawności językowe testowane podczas egzaminu, pokazała, jak w praktyce wygląda egzamin, jakich kręgów tematycznych może dotyczyć oraz zasygnalizowała problemy, z jakimi zdający mogą się spotkać podczas egzaminu i jak je najlepiej rozwiązać.

Egzamin certyfikatowy

Warsztaty dla uczniów poświęcone egzaminowi certyfikatowemu odbyły się w dwóch lokalizacjach: 30 października w Polskiej Szkole im. Henryka Sienkiewicza w Romeoville oraz 6 listopada w siedzibie Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Chicago.  Trakcie obu sesji szkoleniowych uczniom została przybliżona forma egzaminu, wymagania, jakie muszą spełniać oraz omówione zostały sprawności testowane podczas egzaminu ze szczególnym uwzględnieniem sprawności mówienia i pisania. Podczas warsztatów uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych, wykonując przygotowane przez egzaminatorki ćwiczenia i zadania.

Natomiast warsztaty dla pedagogów zostały zorganizowane w dwóch grupach i terminach. Pierwsze, skierowane do nauczycieli klas młodszych odbyły się 8 listopada na platformie Zoom i prowadziła je Anna Witowska. Podczas spotkania zapoznała uczestników ze strukturą egzaminu, sprawdzanymi umiejętnościami językowymi oraz podkreśliła, jakie zagadnienia językowe należy kształcić i utrwalać od najmłodszych klas pod kątem ich przydatności na egzaminach.

Warsztaty prowadzone przez Beatę Kozłowską i Annę Siek 17 listopada w siedzibie Zrzeszenia skierowane były do nauczycieli klas licealnych. Ich celem było zapoznanie pedagogów nie tylko ze strukturą egzaminu i testowanymi sprawnościami językowymi, ale przede wszystkim przekazanie nauczycielom wskazówek i sugestii egzaminatorek: na co zwracać uwagę  podczas przygotowania uczniów do egzaminów, jakie zagadnienia, tematy pojawiają się najczęściej oraz jak pomóc uczniom i rodzicom w wyborze właściwego poziomu zaawansowania językowego.

Należy podkreślić, że warsztaty dla uczniów były dofinansowane przez Konsulat RP w Chicago. Natomiast szkolenia dla nauczycieli dofinansowało Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Anna Siek, rzecznik prasowy ZNP

 

Więcej artykułów:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *