KARTA ZGŁOSZENIA - I Festiwal Polskiej Piosenki Patriotycznej