LIST PRZEWODNI - I Festiwal Polskiej Piosenki Patriotycznej