Regulamin XIV Miedzyszkolnego Festiwalu Piosenki Polskiej