Teczka Edukacyjna - Święty Maksymilian Maria Kolbe - Materiały do lekcji

Teczka Edukacyjna - Święty Maksymilian Maria Kolbe - Materiały do lekcji: Zakonnik, redaktor, męczennik - M. Żuławnik; Relacje współwięźniów; O Oświęcimiu inaczej - Henryk Biłka; Oświęcim w UNECSO - Alicja Nawara . Autor: Polska Szkoła im. Świętego Maksymiliana Marii Kolbe