Konkurs Papieski: Jan Paweł II – Papież wolności!

utworzone przez | lut 26, 2020 | Konkursy | 0 komentarzy

Konkurs Papieski

Temat: ,,Jan Paweł II – Papież wolności !

I. Organizatorem konkursu jest Komitet Parady Konstytucji 3-go Maja przy Związku Klubów  Polskich i Polska Katolicka Szkoła św. Błażeja.

II. Instytucją wspierającą jest Zrzeszenie Nauczycieli Polskich.

III. Cele konkursu:

1. Przypomnienie postaci niezwykłego człowieka, charyzmatycznego przywódcy, wielkiego  Małopolanina,  

syna  polskiej ziemi, papieża młodych, budowniczego cywilizacji miłości i pokoju.

2. Przedstawienie nauczania Jana Pawła II z Jego pielgrzymek do Polski.

3. Przypomnienie przesłania  kierowanego do młodych całego świata.

4. Wdrażanie zasad nauczania Jana Pawła II w codzienne życie.

5. Uczestnictwo w obchodach 100 – lecia urodzin Karola Wojtyły.

IV. Adresaci konkursu:

Konkurs umiejętności plastycznych skierowany jest do uczniów szkół polonijnych: podstawowych i liceów, dzieci oraz młodzieży polskiego pochodzenia w wieku od 6 do 18 lat zamieszkałych w stanie IL i IN.

V. Zasady konkursu

Konkurs plastyczny przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach:

a) Projekt kartki pocztowej dla uczniów klas 1-7 dotyczący wydarzeń związanych z życiem Jana Pawła II.     Wymiary pocztówki 4’’x 6”. Technika: kredki, farby, mazaki.

b) Projekt ulotki dla uczniów klas 8-11 zachecającej do udziału w obchodach upamietniających 100 rocznicę urodzin Karola Wojtyły. Technika komputerowa (płyta + wydruk). Format pracy: A4.

c) Każda ze szkół może zgłosić czterech uczestników w każdej kategorii.

d) Szkoły przesyłają prace pocztą do 12-go kwietnia 2020 na adres: ZKP  5835 W Diversey Ave, Chicago, IL

60639, z dopiskiem ,,Konkurs historyczny” attn. Małgorzata Tys (malgorzatatys@interia.pl). Każda praca musi byc podpisana hasłem/pseudonimem.  Zaklejona koperta z hasłem powinna być przyklejona do pracy i zawierac dane: imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwę i adres szkoły oraz telefon kontaktowy do szkoły i opiekunów.

Dodatkowo opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych oraz upowszechnianie wizerunku przez organizatorów Konkursu w celu jego przeprowadzenia i promocji.

VI. Organizacja i przebieg konkursu

Organizator powołuje Komisję Konkursową, która dokona oceny zgłoszonych w terminie prac konkursowych i wyłoni laureatów nagród.

VII. Nagrody

1. Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców, a jej werdykt będzie ostateczny.

2. Wyłonieni lauraci zostaną powiadomieni o uzyskaniu nagród  telefonicznie.

3. Wręczenie nagród we wszystkich kategoriach konkursowych odbędzie się w dniu 3-go Maja 2020.  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Więcej artykułów:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *