Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce w roku 2021

utworzone przez | sty 17, 2022 | Aktualności | 0 komentarzy

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce działające już prawie 70 lat i skupiające w swoich szeregach nauczycieli polskich szkół sobotnich na trwałe wpisało się w krajobraz polonijnych organizacji. Celem Zrzeszenia jest szeroko rozumiana działajność oświatowa, popularyzowanie nauczania języka polskiego, wiedzy o Polsce, jej historii, geografii, kulturze, literaturze oraz pięknych tradycjach narodowych i religijnych.

W lutym 2021 roku odbyły się wybory do władz Zrzeszenia. W skład nowo wybranego Prezydium ZNP weszły następujące osoby: Ewa Koch – prezes, Ilona Sobiech – I wiceprezes, Urszula Gawlik – II wiceprezes, Anetta Wesołowska – III wiceprezes, Anna Siek i Anna Wilczek – sekretarze protokółowi, Alicja Nawara i Anna Witowska – sekretarze korespondencyjni; członkowie Prezydium: Bernadeta Ciurej, Anna Dunajewska, Wiesława Dziedzic, Barbara Gawrońska i Małgorzata Jagoda. Natomast do Komisji Rewizyjnej zostały wybrane: Agata Pawłowska-Borek, Joanna Czapla, Ewa Jabłońska, Barbara Mianowany i Helena Zając. Na stanowisku skarbnika pozostała Renata Rudnicki, a kolportera Halina Żurawski. Kończący się rok 2021, mimo wszechobecnej pandemii, obfitował w wiele wydarzeń, imprez, spotkań, szkoleń i konkursów, których Zrzeszenie było organizatorem lub którym patronowało. Podsumowując roczną działalność nowego Zarządu, warto wspomnieć o niektórych z nich.

Promocja nauczania języka polskiego wśród rodziców i uczniów oraz wiedzy o Polsce

 Zrzeszenie opracowało i wydało ulotkę informacyjną promującą nauczanie języka polskiego, polonijne szkoły oraz korzyści wypływające ze znajomości języka polskiego. W ulotce wymienione zostały wszystkie polonijne szkoły działające w aglomeracji chicagowskiej oraz zamieszczona mapka przybliżająca ich lokalizację.

Inną formą popularyzacji znajomości języka polskiego i wiadomości o ojczyźnie rodziców lub dziadków były liczne konkursy, między innymi konkurs o św. Janie Pawle II i polskich zabytkach wpisanych na listę UNESCO, który miał formułę turnieju, a wzięło w nim udział dwanaście 3-osobowych drużyn. Warto w tym miejscu wspomnieć także o konkursie poświęconym błogosławionemu Prymasowi Tysiąclecia – kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, który odbył się pod patronatem ZNP.

Wiosną 2021 roku zorganizowane zostały również warsztaty dla uczniów (5 sesji) przygotowujące do zdawania egzaminu certyfikatowego oraz Stamp4S (Seal of Billiteracy),  które przygotowały i przeprowadziły lokalne egzaminatorki, członkinie ZNP. Wzięło w nich udział ponad 200 uczniów z polonijnych szkół. Niestety, ze względu na obowiązujące obostrzenia pandemiczne egzamin certyfikatowy nie odbył się. Planowane jest wznowienie szkoleń dla uczniów i egzaminy w czerwcu 2022 r.

Doskonalenie warsztatu metodycznego nauczycieli

Zrzeszenie przywiązuje ogromną wagę do regularnego doszkalania nauczycieli pracujących w polonijnych szkołach. Służą temu liczne warsztaty, seminaria i spotkania, podczas których pedagodzy mogą wzbogacać swój warsztat metodyczny, poznawać nowoczesne, a zarazem atrakcyjne dla uczniów metody nauczania, wymieniać się doświadczeniami oraz wzbogacać swoją wiedzę merytoryczną. W bogatej ofercie ZNP znalazły się w 2021 r.:

– warsztaty historyczne – popularyzujące postać i osiągnięcia polonijnej działaczki Agnieszki Wisły, która swoje życie poświęciła sprawie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz pracy na rzecz weteranów I i II wojny światowej, a w szczególności żołnierzy Błękitnej Armii gen. Hallera. Przygotowały je członkinie Zrzeszenia: Alicja Nawara, Anna Siek i Anetta Wesołowska.

– III edycja Studium Nauczycielskiego – cykl szkoleń skierowanych do osób, które kochają pracę z dziećmi i chciałyby pracować w polonijnej szkole.

– cykl spotkań metodycznych na platformie Zoom dla nauczycieli poświęconych: polskim zabytkom na liście UNESCO, pracy z pierwszoklasistami, egzaminom certyfikatowym i Seal of Billiteracy oraz aktywnym metodom nauczania.

– szkolenia nauczycieli – egzaminatorów egzaminu certyfikatowego – wiosną 2021 r. odbyły się 3 sesje warsztatowe, które prowadziła dr Anna Butcher z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Lokalni egzaminatorzy doskonalili swoje umiejętności i wiedzę przydatne podczas egzaminów certyfikatowych, do przeprowadzenia których ZNP otrzymało uprawnienia.

– w ramach współpracy z inymi ośrodkami edukacyjnymi na terenie USA członkinie Zrzeszenia (Anna Dunajewska, Urszula Gawlik, Ewa Koch, Małgorzata Pawlusiewicz i Halina Żurawski) wzięły udział w warsztach metodycznych organizowanych przez Forum Nauczycieli Zachodniego Wybrzeża.

Wydarzenia i imprezy edukacyjno-kulturalne

Ważną rolę w działalności Zrzeszenia odgrywają wydarzenia i spotkania kulturalne. Warto tutaj wymienić coroczne nauczycielskie święconki, zorganizowany po rocznej przerwie Opłatek Nauczycielski, który zgromadził około 150 pedagogów, obchodzony z dużym rozmachem Dzień Nauczyciela, podczas którego w obecności prawie 300 nauczycieli zostały wręczone Medale Komisji Edukacji Narodowej zasłużonym edukatorom ze szkół: Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Emili Plater. Niepowtarzalnym wydarzeniem była uroczysta msza św. z okazji Dnia Nauczyciela, którą w koncelebrze w kościele Trójcy Świętej  odprawił kapelan ZNP o. Marek Janowski. Zrzeszenie pamięta również o nauczycielach – emerytach, przygotowując z okazji świąt specjalne paczki oraz wysyłając życzenia.

ZNP patronuje corocznym studniówkom (w 2021 zamiast tradycyjnego balu studniówkowego odbył się Bal Maturalny zorganizowany przez Polską Szkołę im. Trójcy Świętej), fundując trzy stypendia dla uczniów klas maturalnych. Jest również głównym organizatorem niepowtarzalnej mszy graduacyjnej polskich maturzystów z metropolii chicagowskiej. W minionym roku Zrzeszenie wraz z Muzeum Polskim w Ameryce zorganizowało również pożegnanie konsula Piotra Semeniuka – przyjaciela nauczycieli i polonijnych szkół.

Na stałe do kalendarza wydarzeń ZNP weszło Polonijne Dyktando. W tym roku odbyła się jego XI edycja. Tekst ortograficznego sprawdzianu przygotowuje prof. Katarzyna Kłosińska. Dyktando co roku cieszy się niesłabnącym powodzeniem, jest wielu chętnych, którzy chcą zmierzyć się z zawiłościami polskiej ortografii.

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce jest instytucją, która aktywnie włącza się w życie edukacyjno-kulturalne Polonii, organizując wiele uroczystości, warsztatów i spotkań oraz biorąc czynny udział w organizowanych przez inne organizacje wydarzeniach.

Anna Siek, rzecznik prasowy ZNP

 

Więcej artykułów:

0 komentarzy